Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Andreas Dagernäs

Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!

Andreas Palm

Arbetar med församlingsplantering tillsammans med EFKs partner HUC.


Mejla mig!

Andréa Holmgren

Arbetar med stöd och rådgivning i CIBI:s sociala arbete och mission


Mejla mig!

Anna Dalemo

Projektsamordnare inom fokusområdet Barns rättigheter


Mejla mig!

Anna-Maria Jonsson

Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)

0702423277

Mejla mig!

Anna-Maria Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


Mejla mig!

Anneli Dagernäs

Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

Mejla mig!

Berndt Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Mejla mig!

Billy Hellmark

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland. Ansvarar för östra klustret i regionen.


Mejla mig!

Cornelia Newman

Arbetar med barns rättigheter i Region Afrika


Mejla mig!