Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Alzira Ekström

Arbetar med sändande i misson samt stöduppgifter i missionscentret.


alzira.ekstrom@efk.se

Andreas Dagernäs

Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

andreas.dagernas@efk.se

Andreas Palm

Arbetar med församlingsplantering tillsammans med EFKs partner HUC.


andreas.palm@efk.se

Andréa Holmgren

Arbetar med stöd och rådgivning i CIBI:s sociala arbete och mission


andrea.holmgren@efk.se

Anna-Maria Jonsson

Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Anna-Maria Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


anna-maria.mehmedovic@efk.se

Anneli Dagernäs

Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

anneli.dagernas@efk.se

Basil Woodhouse

Arbetar inom Give a Child a Family och Mission Press i Sydafrika


basil.woodhouse@efk.se

Berndt Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Bertil Ekström

Missionscenterledare med särskilt ansvar för utbildning och sändande i mission.


bertil.ekstrom@efk.se

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen