Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Alzira Ekström

Arbetar med sändande i misson samt stöduppgifter i missionscentret.


alzira.ekstrom@efk.se

Andreas Holm

Arbetar med förberedelse för församlingsplantering i Thailand.


Anna-Maria Jonsson

Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Anna-Maria Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


anna-maria.mehmedovic@efk.se

Anneli Dagernäs

Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

anneli.dagernas@efk.se

Anneli Nilsson

Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Basil Woodhouse

Arbetar inom Give a Child a Family och Mission Press i Sydafrika


basil.woodhouse@efk.se

Berndt Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Bertil Ekström

Missionscenterledare med särskilt ansvar för utbildning och sändande i mission.


bertil.ekstrom@efk.se

Billy Hellmark

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland. Ansvarar för östra klustret i regionen.


hellmark@galacticomm.org