Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Kaori Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Karl-Johan Jonsson

Arbetar vid missionscentret i Asien med Barns rättigheter och missionsbibelskolan Engaged.


karl-johan.jonsson@efk.se

Kea Arnlund

Arbetar med byutveckling i norra Kenya.


arnkea@gmail.com

Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


kent@gospelhouse.jp

Lasse Nilsson

Ansvarig för fokusområdet Hållbar försörjning i Region Asien.


lars-gunnar.nilsson@efk.se

Linnea Holm

Arbetar med förberedelse för församlingsplantering i Thailand.


Linnéa Åberg

Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Maria Finnevidsson

Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Martine

Församlingsutveckling med fokus på att nå flyktingar. Stödjer ett lokalt arbete för att hjälpa kvinnor i prostitution.


eumena@efk.se

Mats Frändå

Arbetar i region Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Har tidigare arbetat med projektledning, teknikutveckling och IT-support på SAT-7, som producerar och sänder tv i Mellanöstern.


mats.franda@efk.se