Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Ruriko Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Sandra Palm

Arbetar med församlingsplantering tillsammans med EFKs partner HUC.


sandra.palm@efk.se

Sofia Jonsson

Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Solevi John

Stöd till EFKs partner i Indien.


Therese

arbetar för att tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer stärka barns rättigheter i Asien genom familjestöd och utbildning.


Tobias Åberg

Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Ulla-Britt Engelbrektsson

Leder ett forskningsarbete inom EFKs partner International Nepal Fellowship (INF).


uengelbrektsson@inf.org

Victor John

Ledare för EFKs partnerorganisation som arbetar med församlingsgrundande, ledarskapsutveckling och barns rättigheter i Asien.


cper4him@gmail.com