Ge för framtiden

Inom EFK tror vi att Gud kallar och förbereder för tjänst. Bibelskolor där människor valt att studera har varit viktiga pusselbitar i den förberedelsen i vår mer än hundraåriga historia. Men också de människor som gett pengar för att utbildningen ska vara möjlig. Utbildning som tränar pastorer till församlingar och internationella medarbetare att förmedla evangeliet i olika kulturer. Du kan vara med och ge!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen