Region Asien

Här hittar du kontaktuppgifter till våra utsända medarbetare i region Asien.

Karl-Johan Jonsson

Arbetar vid missionscentret i Asien med barns rättigheter.


Mejla mig!

Linnéa Åberg

Missionär
070-520 82 80

Mejla mig!

Magnus A

Ledaruppdrag i Mongoliet samt regionsamordnare för Eumena.


Mejla mig!

Maria Finnevidsson

Regionledare för Asien.


Mejla mig!

Otto Ardeby

Arbetar som medicinteknisk ingenjör i en rådgivande tjänst på Tansensjukhuset, som drivs av EFKs partner United Mission to Nepal (UMN) i Nepal.


Mejla mig!

Patrik

arbetar tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer för hållbar försörjning i flera länder i Asien.


Mejla mig!

Pernilla Ardeby

Arbetar tillsammans med EFKs partner för att stärka barns rättigheter.


Mejla mig!

Sofia Jonsson

Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel och programansvarig för SMR-finansierat program i Asien


Mejla mig!

Solevi John

Stöd till EFKs partner i Indien.


Mejla mig!

Therese

arbetar för att tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer stärka barns rättigheter i Asien genom familjestöd och utbildning.


Mejla mig!

Tobias Åberg

Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


Mejla mig!

Victor John

Ledare för EFKs partnerorganisation som arbetar med församlingsgrundande, ledarskapsutveckling och barns rättigheter i Asien.


Mejla mig!