Region Asien

Berndt Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Kaori Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


kent@gospelhouse.jp

Linnéa Åberg

Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Maria Finnevidsson

Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Patrik

arbetar tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer för hållbar försörjning i flera länder i Asien.


Ruriko Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Solevi John

Stöd till EFKs partner i Indien.


Therese

arbetar för att tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer stärka barns rättigheter i Asien genom familjestöd och utbildning.


Tobias Åberg

Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Ulla-Britt Engelbrektsson

Leder ett forskningsarbete inom EFKs partner International Nepal Fellowship (INF).


uengelbrektsson@inf.org

Victor John

Ledare för EFKs partnerorganisation som arbetar med församlingsgrundande, ledarskapsutveckling och barns rättigheter i Asien.


cper4him@gmail.com