Region Asien

Anneli Nilsson

Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Berndt Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Carl-Anton Wahlström

Arbetar med utveckling och hållbarhet vid Butwal Technical Institute


carl.anton.wahlstrom@gmail.com

Christian Gabre

Leder ett nätverk som arbetar för att nå onådda folk i Centralasien.


Ellen Wahlström

Mental Health Advisor vid EFKs partner United Mission in Nepal


ellen.wahlstrom@gmail.com

Kaori Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Karl-Johan Jonsson

Arbetar vid missionscentret i Asien med Barns rättigheter och missionsbibelskolan Engaged.


karl-johan.jonsson@efk.se

Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


kent@gospelhouse.jp

Linnéa Åberg

Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Lisette Gabre
Maria Finnevidsson

Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Ruriko Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Sofia Jonsson

Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Solevi John

Stöd till EFKs partner i Indien.


Tobias Åberg

Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Ulla-Britt Engelbrektsson

Leder ett forskningsarbete inom EFKs partner International Nepal Fellowship (INF).


uengelbrektsson@inf.org

Victor John

Ledare för EFKs partnerorganisation som arbetar med församlingsgrundande, ledarskapsutveckling och barns rättigheter i Asien.


cper4him@gmail.com