Region Asien

Berndt Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Mejla mig!

Kaori Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Mejla mig!

Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Mejla mig!

Linnéa Åberg

Missionär
070-520 82 80

Mejla mig!

Maria Finnevidsson

Regionledare för i Asien.


Mejla mig!

Patrik

arbetar tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer för hållbar försörjning i flera länder i Asien.


Mejla mig!

Ruriko Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Mejla mig!

Solevi John

Stöd till EFKs partner i Indien.


Mejla mig!

Therese

arbetar för att tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer stärka barns rättigheter i Asien genom familjestöd och utbildning.


Mejla mig!

Tobias Åberg

Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


Mejla mig!

Ulla-Britt Engelbrektsson

Leder ett forskningsarbete inom EFKs partner International Nepal Fellowship (INF).


Mejla mig!

Victor John

Ledare för EFKs partnerorganisation som arbetar med församlingsgrundande, ledarskapsutveckling och barns rättigheter i Asien.


Mejla mig!