Internationella programmet på Sverigekontoret

Här visas personalen som jobbar inom Internationella programmet på EFKs Sverigekontor. Du kan också se utlandsbaserad personal!

Daniel Råsberg

Missionsideolog och utvecklingsledare i Internationella programmet

070-280 91 31

Mejla mig!

Isabelle D

Internationell samordnare

070-550 81 24

Mejla mig!

Jenny Jonsson

Projektsamordnare StepOut & processtödjare för ”Måla drömmen ung”

070-101 09 87

Mejla mig!

Magnus A

Ledarutvecklare för pionjära initiativ i Sverige och internationellt


Mejla mig!

Sofia Jonsson

Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel och programansvarig för SMR-finansierat program i Asien


Mejla mig!

Stefan Östman

Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen