Sverigeprogrammet

Anna-Lena Thoursie

Ledarutvecklare 50 %

070-290 51 81

Mejla mig!

Cahtrine Nygren

Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

Mejla mig!

Erika Bergman

Ledarutvecklare med fokus på missionell diakoni

076-525 20 13

Mejla mig!

Jenny Jonsson

Projektsamordnare StepOut & processtödjare för ”Måla drömmen ung”

070-101 09 87

Mejla mig!

Johannes Stenberg

Ledarutvecklare Sverigeprogrammet Pionjär

0738-68 18 29

Mejla mig!

Julia Wellstam

Ledarutvecklare Sverigeprogrammet med fokus ungdomsledarstöd 25%
0705871954

Mejla mig!

Lisa Fredlund

Ledarutvecklare inom Sverigeprogrammet Växa

070-77 66 931

Mejla mig!

Magnus A

Ledarutvecklare för pionjära initiativ i Sverige och internationellt


Mejla mig!

Markus Sand

Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

Mejla mig!

Susanne Olofsson

Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41
070-386 87 64

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen