Region Afrika

Andreas Dagernäs

Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

andreas.dagernas@efk.se

Andreas Palm

Arbetar med församlingsplantering tillsammans med EFKs partner HUC.


andreas.palm@efk.se

Anneli Dagernäs

Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

anneli.dagernas@efk.se

Basil Woodhouse

Arbetar inom Give a Child a Family och Mission Press i Sydafrika


basil.woodhouse@efk.se

Cornelia Newman

Arbetar med barns rättigheter i Region Afrika


cornelia.newman@efk.se

EFKs resursteam för Centralafrikanska republiken (CAR)


+46-73-046 19 64

andreas.dagernas@efk.se

Fabio Guimaraes

Arbetar med projekt i Eswatini och Moçambique. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


fabioguima12@hotmail.com

Gylka Guimaraes

Arbetar på missionscentret i Region Afrika samt med projekt i Eswatini och Moçambique. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


gylkanglucas@hotmail.com

Johan Newman

Arbetar med hållbar försörjning i Region Afrika


johan.newman@efk.se

Monica Woodhouse

Verksamhetsledare för arbetet vid Place of Restoration/Give a child a family.


monica.woodhouse@efk.se

Sandra Palm

Arbetar med församlingsplantering tillsammans med EFKs partner HUC.


sandra.palm@efk.se