Region Afrika

Andreas Dagernäs

Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!

Andreas Palm

Arbetar med församlingsplantering tillsammans med EFKs partner HUC.


Mejla mig!

Anneli Dagernäs

Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

Mejla mig!

Cornelia Newman

Arbetar med barns rättigheter i Region Afrika


Mejla mig!

EFKs resursteam för Centralafrikanska republiken (CAR)


+46-73-046 19 64

Mejla mig!

Johan Newman

Arbetar med hållbar försörjning i Region Afrika


Mejla mig!

Monica Woodhouse

Verksamhetsledare för arbetet vid Place of Restoration/Give a child a family.


Mejla mig!

Sandra Palm

Arbetar med församlingsplantering tillsammans med EFKs partner HUC.


Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen