Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

EFKs resursteam för Centralafrikanska republiken (CAR)


+46-73-046 19 64

Mejla mig!

Eva-Lena Hellmark

Arbetar i Aten, Grekland, med organisationen Threads of Hope, som ger kvinnor utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning.


Mejla mig!

Ferro Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


Mejla mig!

Fredrik

Insamlingsadministratör 50 % och biträdande regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika 50 %

070-291 07 93

Mejla mig!

Helen

Regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika


Mejla mig!

Johan Newman

Arbetar med hållbar försörjning i Region Afrika


Mejla mig!

Johannes Roswall

Arbetar med församlingsbyggande i Greklands huvudstad Aten.


Mejla mig!

Kaori Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Mejla mig!

Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Mejla mig!

Lara Roswall

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland.


Mejla mig!