Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Cornelia Newman

Arbetar med barns rättigheter i Region Afrika


cornelia.newman@efk.se

EFKs resursteam för Centralafrikanska republiken (CAR)


+46-73-046 19 64

andreas.dagernas@efk.se

Eva-Lena Hellmark

Arbetar i Aten, Grekland, med organisationen Threads of Hope, som ger kvinnor utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning.


eva-lena.hellmark@efk.se

Fabio Guimaraes

Arbetar med projekt i Eswatini och Moçambique. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


fabioguima12@hotmail.com

Ferro Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


ferro.mehmedovic@efk.se

Fredrik

Regionledare på 60 %, med särskilt ansvar för Nordafrika och Frankrike.


eumena@efk.se

Gylka Guimaraes

Arbetar på missionscentret i Region Afrika samt med projekt i Eswatini och Moçambique. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


gylkanglucas@hotmail.com

Helen

Regionledare för Europa/Mellanöstern


eumena@efk.se

Johan Newman

Arbetar med hållbar försörjning i Region Afrika


johan.newman@efk.se

Johannes Roswall

Arbetar med församlingsbyggande i Greklands huvudstad Aten.


johannes.roswall@efk.se