Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Billy Hellmark

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland. Ansvarar för östra klustret i regionen.


billy.hellmark@efk.se

Birgitta Arnlund

Arbetar med byutveckling i norra Kenya.


birgitta.arnlund@gmail.com

Björn

Arbetar med träning av husförsamlingsledare.


eumena@efk.se

Carl-Anton Wahlström

Arbetar med utveckling och hållbarhet vid Butwal Technical Institute


carl.anton.wahlstrom@gmail.com

Christian Gabre

Leder ett nätverk som arbetar för att nå onådda folk i Centralasien.


Cindy

Arbetar med träning av husförsamlingsledare. Ej anställd av EFK.


eumena@efk.se

David

Arbetar med IT och projektsupport för en av EFKs partners i Nordafrika.


eumena@efk.se

EFKs resursteam för RCA


+46-73-046 19 64

andreas.dagernas@efk.se

Ellen

Arbetar med församlingsgrundande insatser. Ej anställd av EFK.


eumena@efk.se

Ellen Wahlström

Mental Health Advisor vid EFKs partner United Mission in Nepal


ellen.wahlstrom@gmail.com