Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


kent@gospelhouse.jp

Lara Roswall

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland.


lara.roswall@efk.se

Linnéa Åberg

Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Marcus Holmgren

Arbetar med stöd och rådgivning i CIBI:s sociala arbete och mission


marcus.holmgren@efk.se

Maria Finnevidsson

Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Martine

Församlingsutveckling med fokus på att nå flyktingar. Stödjer ett lokalt arbete för att hjälpa kvinnor i prostitution.


eumena@efk.se

Monica Woodhouse

Verksamhetsledare för arbetet vid Place of Restoration/Give a child a family.


monica.woodhouse@efk.se

Patrik

arbetar tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer för hållbar försörjning i flera länder i Asien.


Ruriko Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Sandra Palm

Arbetar med församlingsplantering tillsammans med EFKs partner HUC.


sandra.palm@efk.se

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen