Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Magnus A

Ledaruppdrag i Mongoliet samt regionsamordnare för Eumena.


Mejla mig!

Marcus Holmgren

Arbetar med stöd och rådgivning i CIBI:s sociala arbete och mission


Mejla mig!

Maria Finnevidsson

Regionledare för i Asien.


Mejla mig!

Martine

Församlingsutveckling med fokus på att nå flyktingar. Stödjer ett lokalt arbete för att hjälpa kvinnor i prostitution.


Mejla mig!

Monica Woodhouse

Verksamhetsledare för arbetet vid Place of Restoration/Give a child a family.


Mejla mig!

Patrik

arbetar tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer för hållbar försörjning i flera länder i Asien.


Mejla mig!

Pelle Bågesund

Arbetar som projektsamordnare för att nyetablera och säkra långsiktig elförsörjning till Gamboula sjukhuset, i Centralafrikanska Republiken.


Mejla mig!

Sandra Palm

Arbetar med församlingsplantering tillsammans med EFKs partner HUC.


Mejla mig!

Sofia Jonsson

Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel och programansvarig för SMR-finansierat program i Asien


Mejla mig!

Solevi John

Stöd till EFKs partner i Indien.


Mejla mig!