Tid: 8-12 maj 2024
Plats: Helsingborg

Missionsresa med Ung Pionjär 2024

Ung Pionjär i Helsingborg

Åk till Helsingborg 8-12 maj (Kristi Himmelsfärd) tillsammans med Ung Pionjär, Helsingborgs husförsamlingsnätverk och Katalysator Sverige.

I Lukasevangeliet – kapitel 10 sänder Jesus ut sina lärjungar till städer och byar för att predika och demonstrera Hans rike. Han ger dem instruktioner om att söka upp fridens personer och gemenskaper och stanna där för att sprida Guds rike.

Vi tror att vi behöver hjälpa varandra att börja tillämpa de här principerna i vår tid och i vår del av världen. Tänk om vi istället för att försöka ta människor till befintliga församlingar började ta Guds rike till människor! Tänk om vi skulle ägna oss ännu mer åt det uppdrag Jesus har gett oss: att gå ut och göra lärjungar, och tro att Jesus gör det han har lovat att göra: bygga sin församling!

8-12 maj kommer vi att ordna en missionssatsning i en stadsdel i Helsingborg där vi tror att Gud har förberett något spännande. Det är en fantastisk och mångkulturell stadsdel, men som också på flera sätt har stora behov - framför allt ett stort behov av de goda nyheterna om Jesus.

Under förmiddagarna kommer vi att ha undervisning och bön och på eftermiddagarna och kvällarna kommer vi att vara ute och möta människor på olika sätt, exempelvis genom att fylla behov, bjuda på fika eller mat, erbjuda förbön, dela evangeliet och söka efter fridens personer. Undervisningen kommer att handla om Guds rike, träning i att dela evangeliet och göra lärjungar, enkla församlingar etc. utifrån Ung Pionjärs brännbollsplan.

Lokalt kommer helgen att förberedas i bön och efter helgen kommer ett lokalt team att fortsätta arbetet i området. Vi vill inte se evangelisation som en isolerad aktivitet utan som en del av en större vision där lärjungaträning, formande av nya församlingar och, på sikt, avskiljande av nya ledare är den naturliga fortsättningen.

Praktisk information

Arrangör? Missionssatsningen sker i samarbete mellan Helsingborgs husförsamlingsnätverk Länk till annan webbplats., Katalysator Sverige Länk till annan webbplats. och Ung Pionjär Länk till annan webbplats..

Ansvariga? Från Katalysator och Helsingborgs Husförsamlingsnätverk: Rickard Cruz, rickard@cruz.se. Ansvarig från Ung Pionjär är Johannes Stenberg: 0738-68 18 29, johannes.stenberg@efk.se

När? 8-12 maj 2024. Deltagarna förväntas anlända på kvällen den 8 maj och vi avslutar med lunch den 12 maj.

Kostnad? Alla som är med under helgen står för sina egna kostnader gällande resa och mat.

Boende? Det kommer att ordnas med enkelt kostnadsfritt boende för alla deltagare.

Anmälan? Resan är öppen även för den som inte går eller har gått Ung Pionjär. Mer info kring anmälan kommer