Betelförsamlingen Djursdala

Postadress:
Backavägen 14
0492-230 72

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Backavägen 14",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "59080",
      "city": "Södra Vi",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Södra Vi",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "Sam Hallingfors",
      "addressMain": "Djursdala by 140",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "598 75",
      "city": "Södra Vi",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Södra Vi",
      "type": "address_invoice"
    },
    {
      "addressCo": "Sam Hallingsfors",
      "addressMain": "Djursdala by 140",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "598 72",
      "city": "Södra Vi",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Södra Vi",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "0492-230 72",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13773",
  "name": "Betelförsamlingen Djursdala",
  "identityNumber": "168332000168",
  "emails": [
    {
      "address": "kontakt@beteldjursdala.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.beteldjursdala.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Södra Vi",
    "county": "Kalmar",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Backavägen 14",
    "address3": "",
    "postalCode": "59080",
    "latitude": 57.754505,
    "longitude": 15.88428
  },
  "coordinates": {
    "city": "Södra Vi",
    "county": "Kalmar",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Backavägen 14",
    "address3": "",
    "postalCode": "59080",
    "latitude": 57.754505,
    "longitude": 15.88428
  },
  "namn": "Betelförsamlingen Djursdala",
  "ort": "Södra Vi",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Backavägen 14",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "0492-230 72",
  "epost": "kontakt@beteldjursdala.se",
  "webb": "www.beteldjursdala.se",
  "lan": "Kalmar",
  "longitude": 15.88428,
  "latitude": 57.754505
}

Betelförsamlingen Djursdala

Ingress