Fylstakyrkans Församling

Postadress:
Kvarngatan 18
019-57 08 27

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Kvarngatan 18",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "69234",
      "city": "Kumla",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Kumla",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "",
      "city": "",
      "countryCode": "SE",
      "county": "",
      "type": "address_invoice"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Kvarngatan 18",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "69234",
      "city": "Kumla",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Kumla",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "019-57 08 27",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13949",
  "name": "Fylstakyrkans Församling",
  "identityNumber": "168024199732",
  "emails": [
    {
      "address": "info@fylstakyrkan.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.fylstakyrkan.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Kumla",
    "county": "Örebro",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Kvarngatan 18",
    "address3": "",
    "postalCode": "69234",
    "latitude": 59.127086,
    "longitude": 15.135741
  },
  "coordinates": {
    "city": "Kumla",
    "county": "Örebro",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Kvarngatan 18",
    "address3": "",
    "postalCode": "69234",
    "latitude": 59.127086,
    "longitude": 15.135741
  },
  "namn": "Fylstakyrkans Församling",
  "ort": "Kumla",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Kvarngatan 18",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "019-57 08 27",
  "epost": "info@fylstakyrkan.se",
  "webb": "www.fylstakyrkan.se",
  "lan": "Örebro",
  "longitude": 15.135741,
  "latitude": 59.127086
}

Fylstakyrkans Församling

Ingress