Ungdomsrörelsen i Eswatini vill nå ut mer i samhället

Ledare i HUCs ungdomsrörelse tillsammans med Anneli Dagernäs och Sandra Palm.

Ungdomsrörelsen i Holiness Union Church (HUC) i Eswatini leds av Thulani och en grupp av ungdomar. När Anneli Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika, nyligen mötte dem för att samtala om året som varit och blicka framåt berättade de att när de sökt Gud så hade de fått en vision inspirerad av Ef 4:1. Visionen är: ”Vår längtan är att Kristus ska bli synlig i våra liv”.

Här berättar Anneli mer om mötet.

De startade med att ha bönenätter en gång varje månad för ungdomarna och det har blivit väldigt uppskattat och lyckat. Många har kommit och blivit berörda av Gud och fått en större längtan att nå ut.
En lördag delade de upp sig i grupper och gjorde en outreach, då de besökte 40 hem. Under besöken bad de, delade Guds ord och bjöd in till kyrkan. Detta var en väldig uppmuntran för många av de som de besökte men också för ungdomarna som fick träna sig i att dela sin tro. Ungdomsgruppen ordnade också sportaktiviteter och bjöd in till kyrkan.

Thulani leder ungdomsrörelsen i Eswatini.

Celiwe är en av ledarna. Hon vill ha fler bönenätter och outreach nästa år: ”Vi ska inte bara hålla oss för oss själva. Vi måste nå ut och det kan vi göra genom outreach i samhället.”

När jag frågar om vilka utmaningar de ser så nämner de både alkohol och tonårsgraviditeter, men också att ungdomarna behöver bli tryggare i sin identitet i Kristus. ”Vi måste inse att Gud kan använda alla!”, säger de.

Celiwe är en av ledarna.

Något som berörde mig djupt i mötet med dessa ungdomar var när de sa att visserligen har de olika roller i styrelsen, såsom ordförande, sekreterare osv. Men när de möts är de alla på samma nivå. Alla tar ansvar och har förtroende för varandra. Detta blir ett starkt vittnesbörd i en hierarkisk kultur som den i Eswatini.

Det är med stor glädje som vi i EFK fortsätter att stötta HUCs ungdomsrörelse, både genom ekonomiskt stöd för bland annat ledarträning, men också genom att Sandra Palm finns med som rådgivare till dem tillsammans med London Shongwe, från HUCs styrelse.

/Anneli Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumerera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.