Stöd till växande församlingsrörelse

I Tanzania samarbetar EFK sedan 1950-talet med Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT). I Kiwangwa utanför Bagamoyo längs kusten gjordes för cirka 20 år sedan en strategisk nyplantering med svenska EFK-missionärer på plats. Församlingen är nu en växande och självständig kyrka inom FPCT. Här finns dynamik och potential för fortsatt tillväxt. Det finns en tydlig målsättning att fortsätta växa som församling i kustområdet.

EFK stödjer genom att ge support för fortsatta församlingsplanteringar. Det sker i form av stöd till kyrkbyggen eller ekonomiskt stöd till evangelister i nya och ännu små församlingar. Även i västra Tanzania finns kontakten genom församlingarna i Kibondo (Muhange, Keza och Kifura) som grundades av EFK-missionärer för mer än 60 år sedan. Där finns stora församlingar som med små resurser sprider evangeliet. Genom din gåva är du med och skapar förutsättningar för FPCT att ta nya strategiska steg för att nå nya områden och plantera nya församlingar.

Projektet möjliggör även för personal från Sverige och missionscentret i Sydafrika att regelbundet resa till Tanzania för fortsatt samarbete och partnerskap.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+27-767 423 026
+46-70-264 86 61

andreas.dagernas@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45740
Insamlingsbehov: 140 000 kr

Insamlat: 103 191 kr Kvar att samla in: 36 809 kr