Samhällsutveckling med familjen i centrum

Chehri är en by som ligger i distriktet Uttar Pradesh i Indien. I området bor cirka 1000 familjer och här arbetar vi i EFK tillsammans med den indiska organisationen ASSI för att ge skolstöd till de barn som annars inte har möjlighet till utbildning. Det är ett fattigt område där familjerna kämpar för sin försörjning och där det varken finns elektricitet eller tillgång till rinnande vatten. Målet är att ge en hållbar förändring för hela familjen. Genom att jobba med hela samhället och ge kunskap om utbildning och dess möjligheter samt föräldraträning, sjuk- och hälsovårdsupplysning samt yrkesträning har människor fått det bättre, utbildningsnivån har höjts och invånarna tar en aktiv del i samhället för att själva skapa förändring.

Vad har vi uppnått i projektet?

Genom att ge barn möjlighet att studera minimeras risken för att de utsätts för övergrepp och människohandel. Parallellt har föräldrar och andra nyckelpersoner i lokalsamhället nåtts av undervisning i föräldraskap och familjefrågor. I Chehri har man använt sig av sportaktiviteter för att nå ut till barn och föräldrar med budskapet om utbildning som en nyckel till framtiden.

  • 88 barn deltog i en träning i Barns rättigheter ”Good touch, bad touch”
  • Yrkesträning för 136 föräldrar så att de kan bli självförsörjande.
  • Temadagar med undervisning i miljöfrågor, att plantera för renare luft och att inte skräpa ner.

Vad vill vi göra mer?

I augusti 2017 drabbades hela området av översvämningar och hus förstördes och skörden spolades bort. I ett redan utsatt område där marginalerna är små drabbades Chehri med omnejd hårt. I samtal med byborna vill ASSI fortsätta att stödja utbildning men även arbeta med miljöfrågor. Att ge byborna redskap att kunna lyfta sin röst och påverka makthavare att ge grundläggande förutsättningar för att leva och arbeta. I skolan har man pratat om hur man kan plantera för att binda jorden och om återvinning och framöver vill man jobba för en större medvetenhet bland barn och föräldrar att ta hand om sin närmiljö.

Gudiya berättar

"Jag heter Gudiya och är 12 år. Vi bor sju personer i två rum och pappa är bonde. Jag är så glad att jag fått chansen att gå i skolan och lära mig läsa och skriva. Först var jag blyg och osäker och bokstäverna var svåra att skriva. Nu har jag fått större självförtroende och har roligt med mina kompisar på rasterna. Mina föräldrar är så stolta över mig och på kvällarna lär jag mina småsyskon att läsa och räkna. När byn översvämmades i höstas grät jag för vårt hus förstördes och alla mina skolböcker spolades bort. Vi fick hjälp och jag kunde fortsätta gå i skolan. Då kunde jag börja le igen!"

Du kan stödja projektet genom att bli fadder genom Barnhjälpen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47350
Insamlingsbehov: 1 050 000 kr

Insamlat: 565 987 kr Kvar att samla in: 484 013 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.