Mission i Djinghis Khans rike

Skolan Mongoliet Mission Center (MMC) i staden Erdenet är ett resultat av tidigare EFK-missionärers arbete. Skolan utbildar församlings- och pionjärarbetare och möjliggör att nya församlingar bildas.

MMC har årligen tre program: bibelskola, lärjungaträning (för församlingsledare, lekmän och blivande pastorer) och träning för internationell tjänst. Varje år skickar skolan ut evangelister till områden i Asien. Skolan betyder mycket för det lokala samhället genom dess sociala arbete.  År 2010 blev skolan utsedd till den bästa lokala ideella organisationen.

EFKs stöd går även till att skicka ut pionjärteam för att bilda nya församlingar. De tidigare onådda områdena har bett MMC att skicka fler team, så att de ska få höra mer om evangeliet och plantera fler församlingar.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47831
Insamlingsbehov: 136 000 kr

Insamlat: 204 907 kr Kvar att samla in: 0 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.