Ge barn rätt till skolgång

Eftersom de thailändska myndigheterna sällan driver några skolor uppe i de otillgängliga bergen, måste barnen som bor i bergsbyarna bege sig ner till de större orterna för att gå i skola. EFK stödjer ett elevhem i Phrao, där barn får bo under sin skolgång.

Eftersom myndigheterna inte vill bygga skolor uppe i de otillgängliga bergen, måste barnen som bor i de omkringliggande bergsbyarna bege sig till staden Phrao för att gå i skolan. Många av barnen måste därmed lämna sina hem under skolveckorna.

EFK stödjer ett skolhem som drivs av Thai-Lahu Foundations (TLF). Skolhemmet i Phrao har satt en minimistandard för kvaliteten på skolhemmet, för att säkerställa att barnen är trygga och skyddade på boendet.

Även om skolgången i Thailand är gratis, finns det en del höga kostnader omkring skolan. Barnen måste betala för obligatoriska skolluncher, skolböcker, skoluniformer och skolskjuts. De flesta föräldrar kan inte betala allt detta, särskilt inte om man har flera barn. TLF och EFK står därför för barnens skolkostnader.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Henriksson
Regionledare för Asien

+66 (0)9 9381 8616

andreas.henriksson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 48250
Insamlingsbehov: 203 000 kr

Insamlat: 187 670 kr Kvar att samla in: 15 330 kr