Stina: Ta chansen att uppleva mission på nära håll!

Stina Holmqvist, medlem i församlingen Mötesplatsen i Örebro, hade redan från början av sina socionomstudier en längtan att få göra praktik utomlands. Genom en bekant fick hon tips om EFKs arbete i Asien och efter att ha kontaktat regionledarna så blev det praktik på missionscentret i Chiang Mai, Thailand. En tid som varit mycket värdefull, både studiemässigt och personligen.

Stina var främst involverad i arbetet mot människohandel och barns rättigheter under praktiken. Bland annat arbetade hon nära Thai Lahu Foundation (TLF) och Urban Light, två av EFKs partnerorganisationer i region Asien. Tack vare sin utbildning känner hon att hon både fått lära sig mycket och kunnat bidra.
– En större uppgift jag hade var att arbeta fram träningsmanualer om barns utveckling till TLFs arbete, som de kan använda när de åker ut till olika byar för att hålla träningar om bland annat barns behov och rättigheter, säger hon.

Erfarenheter som  ger perspektiv

Stina berättar att hon flera gånger behövt lägga sitt svenska perspektiv åt sidan: – När man lever och arbetar i en annan kultur måste man gå utanför sin egen ram och anpassa sig till den andra kulturen för att kunna samarbeta bra och bygga goda relationer, berättar hon. Det har varit väldigt nyttigt att inse och prova på.

Intresse för nya kulturer

Under sin tid i Chiang Mai har Stina fått se och vara med i EFKs mission på nära håll. 
– Jag är verkligen imponerad över EFKs och partnerorganisationernas metoder, förhållningssätt och omfattningen på arbetet, berättar hon. 
Hon rekommenderar andra att ta chansen att praktisera utomlands. 
– Om man har ett intresse för att möta nya kulturer och få en inblick i hur modern internationell mission ser ut, så är en sådan här praktik väldigt lärorik och inspirerande.

Text & Foto: Klara Laago