Kalender

 • 14 september | Kursdag om tystnadsplikten för pastorer inom EFK

  EFK inbjuder alla som arbetar under någon form av tystnadsplikt till en kursdag, 14 september. Under dagen utgår vi från den ordning som EFKs styrelse har beslutat om gällande tystnadsplikten.

  Plats: EFKs Sverigekontor, Örebro
  Tid: torsdag 14 september 2017 kl. 9.30-13.30
  Pris: 300 kr

  Läs mer

 • 14 september | Kurs om vigslar inom EFK

  De flesta pastorer och vigselförrättare i församlingarna har gått en kurs i hur vigslar sker inom EFK nu när vi inte har ansvar för den juridiska delen av vigseln. För de pastorer som är nya eller för andra som inte kunnat tidigare, arrangerar vi återigen en vigselkurs. Kursen bör ses på som obligatorisk för alla som ska förrätta vigslar i EFKs församlingar. 

  Plats: EFKs Sverigekontor, Örebro
  Tid: torsdag 14 september 2017 kl. 12.30-16.00
  Pris: 300 kr

  Läs mer

 • 26 september | Introdygn för dig som leder unga

  Vi behöver varandra för att vara bra ledare! Vi som arbetar på EFK med att utveckla och rusta ungdomsledare & ungdomspastorer vill därför bjuda in till ett introdygn . Det är en möjlighet att starta hösten med att träffa andra som jobbar i församlingar med att leda ungdomar. Det blir inte en massa lektioner utan mest pepp, bön och input, men vi har bjudit in några erfarna ledare att tala om viktiga ämnen.

  Plats: Hjälmargården
  Tid: 26-27 september
  Pris: 800 kronor

  Läs mer

 • 30 september | Konferens: Impuls 2017 - Nya vägar i en ny tid, Huskvarna

  Lördag 30 september arrangeras konferensen Impuls 2017 - Nya vägar i en ny tid i Kungsportskyrkan, Huskvarna. Läs mer på www.kungsporten.com/impuls2017 och anmäl dig senast 22 september.

  Plats: Huskvarna, Kungsportkyrkan
  Tid: lördag 30 september 2017 kl. 9.30-16.00
  Pris: 400 Kr (350 vid anmälan senast 1/9)

  Läs mer

 • 5 oktober | Res med EFK och Dagen till Indien och Nepal!

  5-20 oktober 2017 arrangerar EFK och tidningen Dagen en resa till Indien och Nepal. Läs mer om resan här!

  Plats: Indien och Nepal
  Tid: 5-20 oktober
  Pris: 28 900 kr

  Läs mer

 • 9 oktober | En vecka inför Gud

  Den 9-14 oktober vill vi bjuda in dig till ”En vecka inför Gud”. Det är en vecka som riktar sig till dig som vill dra dig undan för att lyssna in Gud och få samla kraft. Vi tror att det blir en uppmuntrande, vilsam och utmanande vecka tillsammans med Gud!

  Plats: Götabro folkhögskola
  Tid: 9-14 oktober
  Pris: Se Götabros hemsida

  Läs mer

 • 10 oktober | Res till Cypern och besök SAT-7

  Välkommen med på en intressant och innehållsrik resa med inblick i EFKs arbete och kristet mediaarbete i Mellanöstern. På resan får du bland annat besöka EFKs partner SAT-7 som producerar och sänder tv i Mellanöstern med inriktning på tro, hopp och fred. Programmen produceras lokalt och stöder utsatta grupper i samhället, kvinnor, handikappade och barn. Resan går av stapeln 10-17 oktober 2017.

  Tid: 10-17 oktober
  Pris: 12 550 kr

  Läs mer

 • 21 oktober | Missionskonferens 2017

  21 oktober arrangeras en konferens om EFKs mission i Ryttargårdskyrkan, Linköping. Boka in dagen redan nu! Mer info kommer på www.efk.se/missionskonferens

  Plats: Linköping, Ryttargårdskyrkan
  Tid: lördag 21 oktober 2017 kl. 9.00-17.00

  Läs mer

 • 7 november | Medarbetarkonferensen 2017

  Boka in 7-9 november! Då går EFK:s medarbetardagar av stapeln på Gullbrannagården utanför Halmstad. Temat är "Andlig fördjupning" och huvudtalare är Magnus Malm.

  Plats: Gullbrannagården
  Tid: 7-9 november
  Pris: 1900 kr, pensionär 1750 kr, student 1000 kr.

  Läs mer

 • 10 november | Konferens: Lovsång 17

  10-12 november arrangeras konferensen Lovsång 17 i Kungsportskyrkan, Huskvarna. Konferens tema är: Ledd av Anden. Läs mer på konferensens hemsida!

  Plats: Huskvarna, Kungsportskyrkan
  Tid: 10-12 november

  Läs mer

 • 20 november | Möt församlingar, flyktingar och den förföljda kyrkan i Libanon

  Nu åker vi till Libanon, 20-24 november! På den här resan får vi möta pastorer som förutom att stå i utmaningen att leda en liten församling i ett muslimskt land nu befinner sig i flyktingkrisens centrum, vi kommer att träffa pastorsstudenter från olika arabländer som blivit förföljda för sin tro och vi möter också EFKs samarbetsorganisationer LSESD, med ett brett arbete bland flyktingar, gatubarn och utstötta i samhället, och SAT-7, som har 20 miljoner regelbundna tittare i Mellanöstern och Nordafrika.

  Plats: Libanon
  Tid: 20-24 november
  Pris: 7000 kr + flygresa (ca 2 500-3 000 kr)

  Läs mer

 • 8 januari | Följ med på en resa till Centralafrikanska Republiken

  I januari 2018 planerar Evangeliska Frikyrkan en resa till Centralafrikanska Republiken (CAR). På resan kommer vi att upptäcka landet tillsammans, lära känna människor och se frukten av svensk mission och de utmaningar som kyrkan står i.

  Plats: Gamboula, Berberati ochBayanga, RCA
  Tid: 8-19 januari 2018
  Pris: Prel. 25 500 kr inkl. allt. Enstaka luncher kan tillkomma.

  Läs mer

 • 14 april | Konferensdag om entreprenörskap och socialt företagande, Gamleby

  14 april 2018 hålls en konferensdag om entreprenörskap och socialt företagande i församlingen Josua, Gamleby . Boka in dagen redan nu! Mer information kommer.

  Plats: Gamleby, Josua
  Tid: lördag 14 april 2018

  Läs mer