Tid: onsdag 14 februari 2018 kl. 9.30-13.30
Plats: EFKs Sverigekontor, Örebro
Pris: 300 kr

Kursdag om tystnadsplikten för pastorer inom EFK

EFK inbjuder alla som arbetar under någon form av tystnadsplikt till en kursdag, 14 februari. Under dagen utgår vi från den ordning som EFKs styrelse har beslutat om gällande tystnadsplikten.

I kursen utgår vi från EFKs riktlinjer för tystnadspliken, som du hittar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plats: EFKs Sverigekontor.
Tid: Onsdag 14 februari 2017 kl. 9:30-13.30
Pris: 300 kr inkl lunch. Betalas på plats.
Anmälan: Senast 7 februari till oyvind.tholvsen@efk.se. Uppge namn, e-post samt eventuellt behov av specialkost.

På eftermiddagen samma dag och plats hålls en kurs för vigselförrättare i EFK. Vill du delta i båda kurserna kostar detta 400 kr totalt.