Region Afrika

Andreas Dagernäs

Regionledare för Afrika
+27-767 423 026
+46-70-264 86 61

andreas.dagernas@efk.se

Anneli Dagernäs

Regionledare för Afrika
+27-791 118 185

anneli.dagernas@efk.se

Anton Carlsson

Landansvarig för missionsarbetet i Centralafrikanska republiken.


anton.carlsson@efk.se

Basil Woodhouse

Arbetar inom Place of Restoration/Give a Child a Family.


basil.woodhouse@efk.se

Berit Litsgård

Arbetar med Focus on Africa


litsgard@telia.com

Birgitta Arnlund

Arbetar med byutveckling i norra Kenya.


birgitta.arnlund@gmail.com

Fabio Guimaraes

Ansvarar för EFKs arbete i Swaziland. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


fabioguima12@hotmail.com

Gylka Guimaraes

Ansvarar för EFKs arbete i Swaziland. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


gylkanglucas@hotmail.com

Kea Arnlund

Arbetar med byutveckling i norra Kenya.


arnkea@gmail.com

Leif Litsgård

Leder Focus on Africa


litsgard@telia.com