Region Afrika

Anneli Dagernäs

Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

anneli.dagernas@efk.se

Anton Carlsson

Landansvarig för missionsarbetet i Centralafrikanska republiken.


anton.carlsson@efk.se

Basil Woodhouse

Arbetar inom Place of Restoration/Give a Child a Family.


basil.woodhouse@efk.se

Birgitta Arnlund

Arbetar med byutveckling i norra Kenya.


birgitta.arnlund@gmail.com

Fabio Guimaraes

Ansvarar för EFKs arbete i Swaziland. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


fabioguima12@hotmail.com

Gylka Guimaraes

Ansvarar för EFKs arbete i Swaziland. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


gylkanglucas@hotmail.com

Kea Arnlund

Arbetar med byutveckling i norra Kenya.


arnkea@gmail.com

Mattias Lindsmyr

Arbetar med församlingsbyggande och hållbar försörjning i Swaziland och regionen.


mattias.lindsmyr@efk.se

Monica Woodhouse

Verksamhetsledare för arbetet vid Place of Restoration/Give a child a family.


monica.woodhouse@efk.se

Petra Lindsmyr

Arbetar med Barns rättigheter och hållbar försörjning i regionen.


petra.lindsmyr@efk.se