Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning

I de sex länder som EFK arbetar i lever hälften av befolkningen under fattigdomsgränsen. Afrika har drabbats av missväxt och klimatförändringar som tillsammans med fattigdom påverkar möjligheterna att odla och säkra matförsörjning. Fattigdom har många parametrar och kan se olika ut beroende på land.

Hållbar försörjning

Tillsammans med våra partnerkyrkor vill vi fortsätta att utveckla de insatser som görs inom området hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning. Exempel på dessa insatser i enskilda projekt är nutritionsavdelningen i Gamboula i Centralafrika, änkors chans till egen försörjning i Mpongwe i Zambia, hjälp till aidsdrabbade familjer i Tanzania mm. Genom det regionala programmet kan dessa insatser samordnas och på sikt stärkas och utvecklas.

Akuta insatser och fattigdomsbekämpning

Inom detta program också utrymme för akuta katastrofinsatser såsom torka eller andra naturkatastrofer. En sådan insats som genomförs under året är i Swaziland.  Där pågår sedan 2015 en svår torka vilket har till följd att boskap dör, människor har inte tillgång till rent färskvatten och odlingsfälten står tomma. EFK kommer bland annat att vara med och finansiera brunnsborrning för att säkra en långsiktig lösning för flera byar. Tillsammans kan vi vara med och rädda liv och skapa förändring!

Utbildning inom barns rättigheter

I år startar även den regionala utbildningsinsatsen inom Barns rättigheter, som inbegriper alla sex länderna EFK relaterar till. Målet är att hjälpa partnerkyrkorna att bli organisationer där Barns rättigheter efterlevs, tillgodoses och skyddas. En viss del av kostnaderna för denna insats täcks via detta regionala program.

Syftet med ett regionalt program är att i flera afrikanska länder finns en utbredd problematik med matförsörjning, hunger och undernäring. Flera av EFKs samarbetspartners i Afrika möter liknande utmaningar och situationer gällande fattigdom. EFK ser även ett behov utav att samla in och ta tillvara på den erfarenhet flera av våra samarbetspartners innehar gällande arbeten fokuserade på fattigdom. Det innebär att EFKs Missionscenter fungerar som en informationsbank och förmedlare av erfarenheter och kunskap mellan samarbetspartners.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+27-767 423 026
+46-70-264 86 61

andreas.dagernas@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45032
Insamlingsbehov: 80 000 kr

Insamlat: 154 731 kr Kvar att samla in: 0 kr