Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning

Fattigdomsbekämpning är inte landspecifikt utan gränsöverskridande. Det berör regioner och kontinenter. Det berör vuxna och barn. Därmed behövs större regionala program för att långsiktigt kunna samordna insatser. I de sex länder som EFK arbetar med i regionen lever hälften av befolkningen under fattigdomsgränsen. Afrika har drabbats av missväxt och klimatförändringar vilket tillsammans med fattigdom påverkar möjligheterna att odla och säkra matförsörjning. Flera av samarbetspartnerna möter liknande utmaningar och situationer. Missionscentret i Sydafrika kan fungera som en samordnare av insatser.

Tillsammans med våra partnerkyrkor vill vi fortsätta att utveckla de insatser som görs inom området hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning. Exempel på dessa insatser i enskilda projekt är nutritionsavdelningen i Gamboula i Centralafrikanska republiken, änkors chans till egen försörjning i Mpongwe i Zambia, hjälp till aidsdrabbade familjer i Tanzania mm. Genom det regionala programmet kan dessa insatser samordnas och på sikt stärkas och utvecklas.

Vad har vi uppnått i projektet?

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi genomfört insatser för att säkra långsiktig vattenförsörjning i ett antal av länderna. Det innebär brunnsborrning och uppbyggnad av system för vattenförsörjning. Vi har också upprättat en resursbank och en fond för att lindra i situationer i av akut karaktär.

Vi har kunnat bidra med material till fyra toaletter för människor som flytt sina hemländer och bor provisoriskt utan tillgång till rent vatten i Sydafrika.

Vad vill vi göra mer?

I flera av våra samarbetsländer i regionen finns en utbredd problematik med matförsörjning, hunger och undernäring. EFK ser behov av att samla in och ta tillvara på de erfarenheter som flera av våra samarbetspartner innehar gällande arbeten fokuserade på fattigdom. Det innebär att missionscentret i Sydafrika fungerar som en samordnare av insatser och resursbank.

EFK vill genom ett regionalt program möjliggöra för samarbetspartners att fokusera på själva arbetet och hjälpa människorna och överlåta den administrativa projekthanteringen till missionscentret.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Mattias Lindsmyr
Arbetar med församlingsbyggande och hållbar försörjning i Swaziland och regionen.


mattias.lindsmyr@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45032
Insamlingsbehov: 178 000 kr

Insamlat: 69 669 kr Kvar att samla in: 108 331 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.