Programmet för församlings- och ledarutveckling i Afrika

Foto: Hasse Persson

De allra flesta av EFKs samarbetspartners i Afrika är samfund, församlingsrörelser eller enskilda församlingar. Generellt är det samfund med tillväxt av medlemmar och antal kyrkor. Vilja och driv till att växa finns, de stora utmaningarna är svaga strukturer och behov av ledare med utbildning och överlåtelse.

Genom att genomföra aktiviteter i samarbete med partnerkyrkorna vill vi se ledare med fördjupad kunskap i ledarskap och teologi. Dynamiken i de afrikanska kyrkorna är spännande och flera sammanhang har tagit de första stegen på resan från att vara mottagare av missionärer till att själva bli sändande i mission. EFK vill göra den resan möjlig!

Seminarier i församlingsgrundande och mission

Under året kommer ett antal seminarier att genomföras i flera av länderna, bland annat Swaziland, Tanzania och Zambia. Syftet är att fördjupa medvetenheten av den afrikanska kyrkans roll i internationell mission, uppmuntra till församlingsgrundande insatser och även undervisa i ledarskap och församlingsutveckling. På sikt vill vi utvidga detta program för att kunna genomföra regionala konferenser där partnerkyrkorna kan mötas och utbildas i dessa frågor.

Fond för församlingsgrundande insatser

En ny möjlighet för i år är att partnerkyrkorna kan söka medel ur en fond för församlingsgrundade insatser.

God litteratur – avgörande verktyg för ledare

Även om ledarutbildning finns råder det stor brist på verktyg så som studiebiblar och bibelkommentarer, inte minst sådana som är relevanta för den afrikanska kontexten. EFK vill bidra genom att tillhandahålla sådan litteratur bland annat via Mission Press i Sydafrika.

Arkivseminarium

Under ett par års tid har flera av partnerkyrkorna fått utbildning i arkivering. För att veta vart man är på väg behöver man ha en god självförståelse av sin historia och förutsättningar att utveckla sin organisation. I år sker de slutliga uppföljningarna för att hjälpa vidare i den process som har startat.

Syftet med ett regionalt program är att i flera av EFKs samarbetspartners i länderna i Afrika möter liknande utmaningar och situationer gällande lärjungaskap. EFK ser även ett behov utav att samla in och ta tillvara på den erfarenhet flera av våra samarbetspartners innehar gällande församlings- och ledarutveckling. Det innebär att Missionscentret fungerar som en informationsbank och förmedlare av erfarenheter och kunskap mellan samarbetspartners.


Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+27-767 423 026
+46-70-264 86 61

andreas.dagernas@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45033
Insamlingsbehov: 180 000 kr

Insamlat: 75 900 kr Kvar att samla in: 104 100 kr