Träna människor för församlingsplantering

Trots förföljelse och hot arbetar Faith Bible Church för att så många som möjligt ska få ta del av evangeliet.

EFK har ett samarbete med Faith Bible Church (FBC) som sänder ut tränade pionjärer runt om i Bangladesh. Tanken är att medarbetarna, förutom att leda och utbilda församlingar, också ska träna lokala ledare så att de i sin tur kan gå vidare till nya områden och bilda nya församlingar. För att arbetet ska vara hållbart i framtiden arrangerar FBC teologiska utbildningar och bibelskola för de nyfrälsta. Arbetet som pågår för att nå majoritetsbefolkningen är definitivt inte utan utmaningar och många blir förföljda på grund av sin nyfunna tro. Trots alla hot och motgångar är arbetet framgångsrikt.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Arbetar på missionscentret i Asien med församlingsgrundande insatser.


tobias.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47120
Insamlingsbehov: 163 000 kr

Insamlat: 163 250 kr Kvar att samla in: 0 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.