”Att göra andra saker håller mig borta från gängen”

Idag finns 75 barn inskrivna i projektet, men ytterligare 150 barn tar del i verksamheter och event som församlingen arrangerar

I projektet i Macapá, som ligger intill Amazonfloden i Brasilien, får barnen mat som stöd för deras utveckling och stimuleras att läsa läxor och drömma om en bättre framtid. Jonas säger att han tycker om alla som engagerar sig i projektet: ”De vill hjälpa oss att bli bättre”.

På grund av den otillräckliga tillgången på mark för husbyggnation, har människorna i Macapá byggt hus på pålar i floden. För att ta sig fram mellan husen finns träbryggor. Vissa börjar ruttna och framkomligheten är inte alltid den enklaste. Man beräknar att det bor 100 000 personer i detta slumliknande område, utan tillgång till avlopp eller rent vatten. Droger, våld och undernäring är vanligt förekommande. Detta påverkar livskvaliteten för dem som bor här.

EN AV DEM ÄR JONAS. Han har bott där sedan han föddes för elva år sedan. Hans pappa hjälper till vid olika byggnationer men tjänar väldigt dåligt. Mamman arbetar i rika hushåll som barnskötare, för att dryga ut på familjens inkomster. Eftersom det inte finns någon möjlighet till fritidsverksamhet, eller en trygg plats att vara på, betyder projektet i området oerhört mycket för barnen som bor där. Jonas berättar att det händer att han hör vapen avlossas. Han har också sett många jämnåriga använda droger.

”Projektet ger mig möjlighet att göra andra saker och hålla mig ifrån gängen och kriminaliteten. Jag får utöva olika sporter, jag har lärt mig teckenspråk och får hjälp med läxorna när jag tycker att det är svårt”.

DET FINNS IDAG 75 BARN inskrivna i projektet. Utöver det finns ytterligare 150 barn som på ett indirekt sätt påverkas positivt, genom att delta i de verksamheter och olika event som församlingen arrangerar.

/Anna-Maria Jonsson, Latinamerika