Skolan kommer med hopp, Kairo

I ett av Kairos fattigare områden har de flesta familjerna inte råd med skola för alla sina barn och ofta bortprioriteras döttrarnas utbildning. För att ge flickorna en chans att genomföra sina studier stödjer Barnhjälpen en skola som vill komma med ljus och hopp i ett utsatt område.

En av flickorna, som fått hjälp på centret, hade bara ett öga och detta öga var dessutom försvagat. Hennes familj var fattig och pappan hade inget arbete och var psykiskt sjuk. 2021 blev hon den bästa eleven av alla som tog motsvarande studenten på den statliga skolan. Hennes mål är att studera medicin och vår partner kommer göra vad de kan så att hon kan fortsätta studera.

Under det senaste året har Barnhjälpen varit med och bidragit till:

  • Att 250 barn har fått stöd att gå i skolan! Stödet ges genom extra lektioner i arabiska, engelska och matte och även ekonomisk hjälp till bland annat skolavgifter, skolböcker och skolväskor. Lärarna kan se att barnens studieresultat har ökat avsevärt tack vare skolstödet!
  • Att skolan kunnat erbjuda specialundervisning för barn med särskilda behov. Två specialister och två klassrum finns till förfogande för privatlektioner för 10-15 barn (en del bara ett par år gamla). Dessa lider av autism, dyslexi och andra funktionsvariationer.