Pionjärarbetare förmedlar Guds ord

I Mellanöstern och Europa finns stora behov och utmaningar vad gäller församlingsplantering. Evangeliska Frikyrkan stödjer pionjärarbetare som arbetar med församlingsgrundande i Ukraina, Serbien, Egypten, Nordafrika och med somalier. De står i väldigt olika sammanhang och miljöer med olika utmaningar och flera av dem lever under kontinuerligt hot och förföljelse. De har ett gemensamt - en stor glöd och iver att budskapet om Jesus Kristus ska nå ut.

I ett land i Nordafrika pågår en stor väckelse där många tusen har kommit till tro senaste åren. Här finns vi med och stödjer en av ledarna för denna rörelse. I Serbien finns vi med och stödjer en församlingsplantering i södra delen av landet, där vi nu tillsammans med våra missionärer undersöker hur vi kan finnas med och hjälpa dem att bli självförsörjande genom att utveckla pastorns entreprenörskap.

I Ukraina har vår lokala partner planterat 1 400 församlingar under de senaste åren. Här har vi funnits med och möjliggjort olika församlingsplanteringar under flera år.

I Egypten gör vår lokala partner 50 000 hembesök per år för att presentera evangeliet. De startar cirka 200 grupper och små församlingar varje år. Vårt stöd till dem möjliggör arbetet för flera församlingsgrundare i landets fattiga delar.

EFK stödjer också Faysal, en somalier som har en nyckelroll vad gäller att nå sin folkgrupp med evangelium trots förföljelse. Somalier är en av världens mest onådda folkgrupper men Faysal har hittat vägar att sprida kunskapen om Jesus bland dem. Detta görs dels genom chattrum på internet då man på så sätt kan nå somalier oavsett var i världen de befinner sig. Faysal jobbar just nu med att försöka få de troende som finns runt Afrikas horn att våga samlas för att ha gemenskap. Under året har han blivit attackerad, men klarade sig tack vare att förbipasserande kunde ingripa. Faysal behöver våra förböner.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Josefin Fållsten
Programledare, Internationella programmet

072-229 62 46

josefin.fallsten@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43520
Insamlingsbehov: 263 000 kr

Insamlat: 212 400 kr Kvar att samla in: 50 600 kr