Pionjärarbetare förmedlar Guds ord

I Mellanöstern och Europa finns stora behov och utmaningar vad gäller församlingsplantering. Evangeliska Frikyrkan har stött pionjärarbetare under en längre tid i Ukraina. Nu fokuserar vi på Serbien, Egypten, ett land i Nordafrika och ett arbete bland somalier. De står i väldigt olika sammanhang och miljöer med olika utmaningar och flera av dem lever under kontinuerligt hot. De har ett gemensamt - en stor glöd och iver att budskapet om Jesus Kristus ska nå ut.

Vad har vi uppnått i projektet?

I Ukraina har vår lokala partner planterat 1 400 församlingar under de senaste decennierna. I ett land i Nordafrika pågår en stor väckelse där många tusen har kommit till tro. EFK stödjer en av de lokala ledarna. I Serbien stödjer EFK en församlingsplantering i södra delen av landet. I Egypten gör vår lokala partner 50 000 hembesök per år för att presentera evangeliet. De startar cirka 200 grupper och små församlingar varje år. Vårt stöd till dem räcker till flera församlingsgrundare. EFK stödjer också en somalier som har en nyckelroll i att nå en av världens mest onådda folkgrupper.

 

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Josefin Fållsten
Programledare, Internationella programmet


josefin.fallsten@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43520
Insamlingsbehov: 316 000 kr

Insamlat: 247 698 kr Kvar att samla in: 68 302 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.