Ge barn en trygg och hälsosam uppväxt, Asien

Foto: Stina Wallin

I Asien hindras många barn från att växa upp under trygga förhållanden. Barnaga är vanligt och barn riskerar att giftas bort eller användas som arbetskraft. Fattigdom är en underliggande orsak men också okunskap om att barn faktiskt har rättigheter.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vi i EFK arbetar därför med att stärka barns rättigheter genom att stötta barnen och skapa möjligheter församverkan för barnens bästa på olika samhällsnivåer: familjen, skolan, kyrkan och olika myndigheter.

Berättelse från projeketet

I våra projekt ingår det att ge kunskap om barns rättigheter. Det kan vara i klassrummen, i olika barn- och ungdomsgrupper i skolan men också tillsammans med kyrkoledare som möter barn och familjer i deras byar.

Tre ledare som betytt mycket för barnrättsarbetet i Kambodja är Sokhom, Kong och Post. Sokhom är projektledare för barnrättsprojektet, Kong är en av tolv kyrkoledare som arbetar för en tryggare uppväxt för barnen och 18-åriga Post är engagerad i att nå de unga i sin by. Post vill ge de unga bra alternativ som kan påverka deras framtid. Ett exempel på det kan vara att hitta en aktivitet att gå till, spela fotboll istället för att söka sig till platser som är otrygga och där risken är stor att börja med droger eller hamna i kriminalitet.

Bild 1: Sokhom, projektledare för barnrättsprojektet i Kambodja. Bild 2: Kong, en av tolv kyrkoledare som arbetar för en tryggare uppväxt för barnen. Bild 3: 18-åriga Post, som är engagerad i att nå de unga i sin by. Foto: Kristina Sandin

De här tre personerna ville göra mer för barnen och familjerna i sina byar. De tillsammans med vår partnerorganisation startade ett socialt projekt, där kyrkoledarna fick utbildning i barns rättigheter och föräldraskap. Genom projektet fick de se barn och familjer förändras och derasbyar blev tryggare platser för barnen att växa upp på. De berättar: "Under projektets gång frågade några föräldrar i byn varför kyrkan brydde sig så mycket om dem och deras barn. Några av dem sa att när vi ser er kärlek så förstår vi att ni som kyrka har något speciellt att ge oss."

Det här projektet är ett gott exempel för andra barnrättsprojekt inom EFK. De visar på att kyrkan är en viktig del av det civila samhället och finns där för att visa att det går att vända svåra situationer till hoppfullhet.

Exempel på vad som görs i programmet: Bangladesh

I Bangladesh är det inte självklart att barn får växa upp under trygga förhållanden. Barnäktenskap är mycket vanligt förekommande. I de byar vårt projekt verkar i är barn tryggare och får i högre grad sina grundläggande behov tillgodosedda. I de byarna säger barnen nej till barnäktenskap.

Genom EFKs stöd till vår lokala samarbetsorganisation arbetar vi tillsammans för att barn i Bangladesh ska få växa upp i trygghet utan risk att bli bortgifta eller involveras i barnarbete. Vi vill ge barnen en röst.

  • I våra barnforum finns utrymme för barn att bli lyssnade på. Genom deras initiativ stoppas årligen flera barnäktenskap.
  • Föräldrar får utbildning i barns utveckling och rättigheter och de lär sig att lyssna till och bygga hälsosamma relationer till sina barn.
  • Rektorer, lärare och andra myndighetspersoner får utbildning om sina respektive skyldigheter att stoppa barnäktenskap.

Berättelse från projektet i Bangladesh

Eshita är 15 år och bor i en by strax norr om Dhaka i Bangladesh. Hon är medlem i ett barnforum som är en del av EFKs projekt för att stoppa barnäktenskap. De träffas regelbundet ett par gånger per månad. Där har de pratat mycket om barns rättigheter och om barnäktenskap. De har fått lära sig hur man kan gå till väga om de själva eller någon de känner riskerar att bli bortgift.

Eshitas far är snickare och modern är hemmafru. De är sammanlagt sex personer som bor i det lilla huset av korrugerad plåt. Det är inte lätt att få ekonomin att gå ihop. Fadern beslutar att gifta bort Eshita för att minska familjens kostnader. Eshita blir mycket upprörd. Hon vill inte alls gifta sig. Hon vill gå kvar i skolan. Hon vill ju utbilda sig till lärare i framtiden!

Hon vänder sig till skolans rektor, som också är medlem i byns byskyddskommitté som EFKs projekt har initierat. Rektorn kontaktar Eshitas föräldrar och berättar för dem om riskerna med barnäktenskap. Han erbjuder även att stå för Ehitas skolavgifter. Men fadern är bergfast i sitt beslut. Men byn sluter upp bakom Eshita. Hela byskyddskommittén besöker familjen för att försöka få fadern att ompröva sitt beslut, men han har bestämt sig.

De får ta ärendet vidare. De går till de lokala myndigheterna och berättar om Eshitas situation. De informerar fadern att han riskerar att åtalas om han gör verklighet av sina planer. Först då ändrar sig fadern. Eshita får gå kvar i skolan och kanske kommer hon att uppfylla sin dröm om att bli lärare till slut?

Eshita slipper gifta sig och drömmen om att få studera till lärare lever.

Insamlingsnummer 47050 · Barnhjälpen 57050 · Ge för livet 67050

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.