Föräldralösa barn får familj och utbildning, Eswatini

Barn är skapade till Guds avbild och älskade av honom. Som kyrka vill vi vara del av att ge dem en framtid och ett hopp. Projektet, NCCP (National Child Care Project), fokuserar på de många föräldralösa barn som finns i Eswatini (Swaziland). Detta är en följd av det höga antal hiv/aids- och tuberkulosdrabbade som finns i landet. Man jobbar med hela familjen när man vill hjälpa drabbade barn, bland annat genom att stärka hela hushållet för att bidra till långsiktigt förbättrade levnadsförhållanden. När du är med och ger gör du skillnad i dessa barns liv, inte bara idag utan också på lång sikt, då de ges möjlighet till utbildning och en trygg uppväxtmiljö. I detta projekt finns också en del som går till stipendium för unga vuxna för att de ska få chans till utbildning.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Projektet har drivits sedan 2005 och målet är att varje barn ska ha en familj att växa upp i och möjlighet till skolgång. Just nu är det runt 70 barn som får hjälp till skolgång genom stöd till skolavgifter och skoluniformer. För att stärka hela hushållets möjlighet till bättre levnadsförhållanden på lång sikt har stöd stöd till grönsakodlingar samt hönsuppfödning. Personalen gör sitt bästa för att hjälpa barn som de upptäcker utsätts för övergrepp. Man har till exempel haft samlingar om skyddsbeteende (Protective behaviour). Skolan var stängd under större delen av pandemin vilket har drabbat barnen hårt. Man har inom NCCP gjort hembesök för att uppmuntra och stödja barnen och familjerna under denna tid. Många unga vuxna har också fått utbildning som gett möjlighet till ett jobb genom HUCs stipendieprogram som EFK stödjer.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta ge stöd så de föräldralösa och utsatta barn kan få gå i skolan genom att de får skoluniformer och stöd till skolavgifter och även få extra stöd när det behövs.Vår partnerkyrka HUC arbetar även med barns rättigheter. De vill fortsätta att utbilda och skapa medvetenhet för att minska våld och utnyttjande av barn. Vi vill finnas med och stödja HUC i deras arbete för att skapa säkra och trygga platser för barn. Vi vill också fortsätta stötta HUC att ge fler unga vuxna möjlighet till utbildning.

"Min dröm är att kunna utbilda mig till sjuksköterska"

Sam är 10 år och en av de barn vars familjer får stöd genom NCCP. Han bor med sin mormor eftersom föräldrarna inte finns med i bilden längre. Han går i fjärde klass och Sam säger: "Jag vill bli lärare när jag blir stor, för jag älskar skolan och barn."Ibland går han till sin moster som bor granne, hon är ensam med sina fyra barn plus två från sin syster som är död. Att ta hand om sex barn själv är inte lätt. Mostern hälsar att stödet de får gör det möjligt att ta hand om barnen och låta dem gå i skolan.

(Namnen i berättelsen är utbytta.) Bilden ovan är från ett av barnen som får stöd genom NCCP.

Du kan också stödja detta projekt genom att bli fadder i Barnhjälpen.

Insamlingsnummer 45550 · Ge för livet 65550 · Barnhjälpen 55550

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.