Trygghet och rättigheter för barn och ungdomar

50 % av Moçambiques befolkning är barn under 14 år. Runt 2 miljoner barn är föräldralösa och det är mycket vanligt att mor- och farföräldrar tar hand om barnen eller att barn bor hos andra släktingar, och ca 22 000 barn bor i så kallade barnstyrda hem (child headed households). För många barn är det en stor utmaning att börja skolan då undervisningsspråket för majoriteten av barnen är ett annat än modersmålet. Undernäring och brist på kognitiv träning är andra exempel på andra hinder i utvecklingen. Barn och unga med funktionsnedsättning är till stor del utestängda från utbildningssystemet och tillhör de mest utsatta i samhället, vi arbetar för att förbättra deras villkor.

Vad har vi uppnått i projektet?

I Moçambique arbetar vi tillsammans med flera olika partners. CICA driver sedan 2013 en förskola och sedan 2018 även skola i Vilankulo med stöd av EFK. Många utsatta barn får lära sig läsa, skriva, lära sig om hygien och hälsa samt får frukost och lunch under dagen. AMQF arbetar för att döva ska integreras i samhället. De har sömnadskurser för unga döva kvinnor och håller även på och bygger upp ett center för skolverksamhet. IFPP är en av staten godkänd träningsinstitution som tränar förskolelärare i huvudstaden. Detta är viktigt både för att de tränar lärarna specifikt i skydd av barn och de öppnar en möjlighet för kvinnor att studera. IFPP, AMQF och CICA är samtliga del i EFKs regionala barnrättsprogram.  

Vad vill vi göra mer?

Organisationernas aktiva deltagande i det regionala barnrättsprogrammet innefattar uppföljning och stöd från EFK regionalt och genom samarbetsorganisationen Give a Child a Family.

Att kunna ge fortsatt ekonomiskt stöd, mentorskap och besök gör att vi kan skapa förutsättningar för förbättrade levnadsförhållanden, hälsa och möjlighet till grundläggande undervisning för barn och unga i områden där våra partner finns. Vi vill även skapa hållbarhet i det arbete som pågår.

Rosa, lärare i CICAs förskola och del i detta program för barns rättigheter, berättar:

”Jag är stolt att få arbeta på en skola där vi inte slår barnen. På vår skola så visar vi att vi tycker om barnen”.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

${contact.email}

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45434
Insamlingsbehov: 92 000 kr

Insamlat: 8 800 kr Kvar att samla in: 83 200 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.