Trygghet och rättigheter för barn

Barn i Vilankulo, Moçambique, får mat. Foto: Marian Hautamäki

Foto: Marian Hautamäki

Barn är värdefulla. Vi i EFK vill arbeta för att säkerställa att barns rättigheter efterföljs. En stor mängd barn lever i en otrygg miljö och riskerar bland annat att utnyttjas till arbete eller som barnsoldater och att utsättas för fysiskt eller psykiskt våld. Projektet vill ge kyrkorna redskap för att öka medvetenheten om barns rättigheter och hur de kan skydda barn närmiljön.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Genom workshops i samarbete med organisationen Give a Child a Family har styrelsemedlemmar, pastorer och representanter från församlingarna, så kallade facilitatorer, tränats i barns rättigheter och skydd av barn för att själva sedan kunna träna andra. Ett häfte har arbetats fram av deltagarna och används som hjälp under utbildningarna. Häftet innehåller bibliska värderingar och kyrkans ansvar för varje artikel från barnkonventionen. Efter de workshops som genomförts finns många exempel på hur deltagarna har fått upp ögonen för vad arbete med barnens rättigheter innebär vilket leder till engagemang för möjligheten att påverka barnens situation.

Carminha från Mozambique är en av dem som deltagit i en workshop för styrelsemedlemmar. Hon berättar att workshopen gett henne riktlinjer för att bättre förstå vad man behöver arbeta med. Hon säger att nu är det viktiga att presentera och sprida budskapet vidare och pekar på vikten av att hjälpa människor att förstå att det finns lagar i landet utifrån barns rättigheter för människor att rätta sig efter. Carminha avslutar med att säga att de måste påbörja arbete med detta i kyrkan och med föräldrar som de möter.

Insamlingsnummer 45034 · Ge för livet 65034 · Barnhjälpen 55034

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.