Barns rätt i samhället

"När jag fick återuppta mina studier tändes en strimma av hopp i mitt liv", säger Krishna som är en av flickorna som får stöd att gå klart skolan.

I det här projektet arbetar vi för att öka tryggheten för barn i Bangladesh. Vi vet att antalet barnäktenskap och barn som är involverade i barnarbete har ökat de senaste åren. Vi vet också att för barn som fullgör sin skolgång minskar risken för exploatering avsevärt. Därför hjälper vi just nu 538 barn med de resurser som krävs för att gå klart skolan.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vi ser också till att utrusta deras föräldrar genom:

  • Föräldraträning
  • Utbildning om barns rättigheter (för barn och föräldrar)
  • Hjälp till självhjälp
  • Krishantering

Berättelse från projektet

Varje månad besöker projektpersonalen alla elever och familjer som får stöd av projektet. Då samlas också elever från närliggande byar för att få stöd och prata om eventuella utmaningar. Under ett sådant möte berättar några barn om en flicka de känner som inte längre går i skolan på grund av brist på pengar. Detta är ett vanligt scenario, och det finns en utbredd uppfattning om att en investering i en flickas utbildning är meningslös.

Flickan, som heter Krishna, har dessutom en medfödd skada som gör det svårt för henne att gå. Projektpersonalen bestämmer sig för att besöka familjen och erbjuda Krishna stöd för att fullfölja sin utbildning. Familjen får även hjälp att förbättra sina försörjningsmöjligheter.

Krishna på väg till skolan tillsammans med sin mamma.

Något som är inspirerande med denna berättelse är hur andra ungdomar vill se till att fler får möjlighet att slutföra sin skolgång. Nu är även Krishna engagerad i dessa möten och det finns ett sammanhang och en plats där hennes åsikter tas på allvar.

Krishna delar: "När jag fick återuppta mina studier tändes en strimma av hopp i mitt liv." Hon drömmer om att bli lärare och arbeta för att även de som inte ses av samhället, de som diskrimineras och missgynnas, också ska få en utbildning.

Insamlingsnummer 47150 · Ge för livet 67150 · Barnhjälpen 57150

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.