Ge barn en trygg och hälsosam uppväxt

Barnforum i Bangladesh

Varje barn har ett unikt värde och varje barn är älskat av Gud! Samtidigt vet vi att det är barnen som drabbas hårdast av fattigdom och att barnäktenskap och barnarbete är en realitet i Asien. Vårt uppdrag som kristna är att stå upp för rättvisa och ge barnen en röst och därför arbetar vi i EFK tillsammans med våra partnerorganisationer i Afghanistan, Bangladesh, Indien, Kambodja, Nepal och Thailand för att ge barn trygghet, skolgång och framtidstro. Genom ett långsiktigt arbete byggs tillit i relationerna med föräldrar, lärare och ansvariga makthavare i samhället och när de utmanas att se sin roll och sitt ansvar i att förebygga och skydda barnen ser vi hur barnen får det bättre. Barnen har drabbats hårt av pandemins konsekvenser och då finns vi där!

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under året har våra partners utmanats av covid-19-pandemin och många förebyggande insatser har inte kunnat genomföras. Skolorna har varit stängda till stor del och familjers utsatthet av att ha förlorat sin inkomst har påverkat barnen. Våld i hemmet och barnäktenskap har ökat dramatiskt. Våra partners har ändå lyckats arbeta för barnens bästa genom att vara kreativa och hitta nya sätt att arbeta på. Inom ett av våra arbeten i Afghanistan jobbar vi med att ge barn och ungdomar mer kunskap för att öka engagemanget att själv vara med och skapa förändring samt för att främja sin hälsa. Barn och ungdomar i 27 byar i Afghanistan har under första halvåret 2021 regelbundet deltagit i bland annat fredsbyggande utbildningar, barn till barngrupper och grönsaksodlingar där barnens själva får odla grönsaker.

Vad vill vi göra mer?

  • Väcka en större medvetenhet om barnäktenskap och arbeta förebyggande för att pojkar och flickor ska få samma möjlighet till utbildning och en trygg barndom.
  • Fånga upp de barn som är i riskzonen för att inte komma tillbaka till skolan efter det långa avbrottet. Barn som måste försörja familjen, gifts bort eller inte får stöd hemifrån att studera vidare.
  • Fortbilda lärare och stärka skolföreningar och föräldragrupper att arbeta för trygga barn som får tillgång till utbildning.
  • Stärka familjer att hantera kriser och ge dem möjligheter till självförsörjning.
  • Påverka beslutsfattare att ta sitt ansvar och stärka barns rättigheter.

Exempel på vad som görs inom programmet

Bangladesh: Än är inte tid att gifta sig

*Kushi är medlem i barnforumet Solrosen som träffas regelbundet och talar om barns rättigheter. Hennes pappa kunde inte få ekonomin att gå ihop eftersom han var tvungen att betala dyr hyra för den cykelkärra han trampade omkring på. Döttrar ses ofta som en finansiell börda i Bangladesh. Han började planera för att gifta bort sin dotter. När Kushi fick höra talas om giftasplanerna visste hon vad hon skulle göra. Hon gick direkt till sitt barnforum som tog ärendet vidare till byns barnskyddskommitté. Än är inte tid att gifta sig, varken för Kushi eller medlemmarna i hennes barnforum. Hon vill tillbaka till skolan och har siktet inställt på sjuksköterskeyrket.
(*Kushi heter egentligen någonting annat.)

Nepal: Hoppet återvände för Muna

Muna älskade att gå i skolan trots att det tog en timma att komma dit från den bergsby i Nepal där hon bodde med sin familj. Hennes pappa försörjde familjen genom att odla grönsaker och ta de arbeten som erbjöds, men när han blev arbetslös förändrades allt. Munas pappa började dricka och blev alltmer aggressiv hemma. När de inte hade råd att skicka Muna till skolan mer tappade hon allt hopp, isolerade sig från kompisar och började också dricka alkohol. Genom ett hembesök fick ungdomsgruppen kontakt med henne och hon började vara med på deras aktiviteter. Hon fick gå en kurs i skönhetsvård som är hennes stora intresse som 16-åring och hoppet återvände, liksom självkänslan. Idag går Muna i skolan igen och hennes önskan är att alla barn ska få den möjligheten!

Insamlingsnummer 47050 · Ge för livet 67050

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.