Samhällsutveckling med familjen i centrum

47350 Samhällsutveckling med barnen i centrum, Indien- 2023

Chehri är en by som ligger i distriktet Uttar Pradesh i Indien. Här arbetar vi i EFK tillsammans med en indisk organisation för att ge skolstöd till de barn som annars inte har möjlighet till utbildning. Barnarbete och barnäktenskap är utbrett här och många familjer kämpar för sin försörjning.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Målet med projektet är att ge trygg uppväxt för barnen och en hållbar förändring för hela familjen. Genom att bland annat inkludera myndigheterna, ge föräldra- och yrkesträning och hälsovårdsupplysning har många fått det bättre. Utbildningsnivån har höjts och invånarna är själva med och skapar förändring i samhället.

Berättelse från projektet

Hälsovård är något som är viktigt för varje barn. Att få hjälp när man är sjuk och att förebygga sjukdomar, skapar en bättre livskvalité. En vanlig uppfattning hos föräldrarna i byn Chehri är att om man vaccinerar sina barn så hindrar man deras utveckling. Därför har läraren i byn talat med många föräldrar och gett information om att vaccinationer hjälper barn att få en bättre hälsa och slippa allvarliga barnsjukdomar. Två av mödrarna berättar att de är glada över att ha fått den här kunskapen och ger nu sina barn regelbunden vaccination mot mässling och andra barnsjukdomar. Hälsoarbetaren som har kontakt med familjerna i byn säger att ansvaret ligger hos föräldrarna och det är viktigt att föräldrarna också förstår att vaccination är en del som hjälper barnen att hålla sig friska. Om hela familjen håller sig friska, så kommer de också att känna glädje.

Insamlingsnummer 47350 · Ge för livet 67350 · Barnhjälpen 57350

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.