Familjer får hjälp till klimatanpassning

Bangladesh fattiga människor är svårt drabbade av klimatförändringar i form av översvämningar och stormar som leder till minskade skördar och förstörda egendomar. 5,5 miljoner barn lider av akut undernäring (fakta World Food Program). Vi i EFK arbetar i Bangladesh med att ge familjer och samhällen bättre förutsättningar att stå emot naturkatastrofer. Vår samarbetspartner World Concern bygger tillsammans med byborna skyddsvallar mot havet, introducerar salttåliga grödor, bygger om hus och gräver kanaler som leder bort vattnet. Genom varningssystem och utbildning förbereds byborna för de årliga översvämningarna

Vad har vi uppnått i projektet?

  • 1500 hushåll har fått en försörjning genom fiskodling, ankuppfödning, rickshawrörelse m.m.
  • 54 byar har tagit fram handlingsplaner mot översvämningar och cykloner.
  • Mer än 1000 volontärer har utbildats i katastrofhjälp.
  • 50 åkrar har odlats med grödor som klarar översvämningar och byborna har utbildats i vilka grödor som funkar och hur de ska odla.

Tillsammans bidrar detta till att bygga välmående byar i södra Bangladesh som klarar av en naturkatastrof.

Vad vill vi göra mer?

Översvämningar påverkar många av de allra fattigaste genom minskad skörd och förstörda bostäder.

  • Vi vill ge de allra fattigaste möjlighet att få en inkomst så att de kan försörja sina familjer.
  • Vi vill jobba mer med att utveckla jordbruket för fattiga småbönder.
  • Vi vill visa att det går bygga hållbara hus som klarar översvämningar.
  • Vi vill utveckla ledarskapet i byarna och utbilda folk i katastrofhjälp och på så sätt stärka civilsamhället.

Dessa åtgärder leder till minskad undernäring, bättre hälsa och en bra livskvalité.

Rehel, deltagare i projektet: "Nu står vårt hus emot en flodvåg"

”Hej, jag heter Rehel, jag och min familj bor i byn Tulatoli i södra Bangladesh där floddeltat möter Bengalibukten. Varje år drabbas vi av översvämningar. Jag har fyra barn. Min man är svårt hjärtsjuk och kan inte jobba. Tack vare projektet har jag fått hjälp med att öppna en livsmedelsaffär. Vi har också fått hjälp med att förstärka huset så att det står emot en flodvåg samt fått en spis med skorsten. Jag har nu tillräckligt bra inkomst så vi slipper gå hungriga och har råd att köpa hjärtmedicin till min man. När översvämningarna kommer är vi förberedda."

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47135
Insamlingsbehov: 115 000 kr

Insamlat: 10 300 kr Kvar att samla in: 104 700 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.