Familjer får hjälp till klimatanpassning

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade land med utbredd fattigdom och många människor som lever under stor utsatthet. Här märker man av klimatförändringarna. Varje år drabbas det låglänta landet av översvämningar och stormar. Skördar blir förstörda, hus och egendomar ödeläggs och gör att det tar tid att ”resa sig upp igen” och komma på fötter. Vi i EFK arbetar tillsammans med World Concern Bangladesh för att hjälpa byar att organisera sig och öka sin motståndskraft mot katastrofer. Det handlar bland annat om att utveckla tidiga varningssystem och handlingsplaner så att alla vet vad de ska göra när katastrofen är framme. Men också att bygga skyddsvallar mot stigande havsnivåer och gräva kanaler som leder bort vatten. Familjer får även hjälp till försörjning på olika sätt, till exempel fiskodling eller ankuppfödning.

Vad har vi uppnått i projektet?

  • I maj när cyklonen Amphan drog fram blev det skarpt läge. De frivilliga hjälpgrupper som mobiliserats var ute och varnade människor att söka skydd. Man hjälpte även människor att ta sig till de lokala cykloncenter som finns på strategiska platser runt om i södra Bangladesh. Allt detta är möjligt eftersom man arbetar efter intränade riktlinjer. Alla inblandade vet vilka uppgifter de har ansvar för och de tar det ansvaret. Detta är någonting som detta projekt har bidragit till.
  • I samband med corona har man tillhandahållit tvättstationer och spridit kunskap om vikten av handhygien för att förhindra smittspridning.
  • 76 självhjälpsgrupper har mobiliserats där medlemmar kan spara tillsammans och stödja varandra socialt. De arbetar även med lokala myndigheter för att tillsammans bygga hållbara byar.

Vad vill vi göra mer?

Översvämningar påverkar många av de allra fattigaste genom minskad skörd och förstörda bostäder.

  • Vi vill ge de allra fattigaste möjlighet att få en inkomst så att de kan försörja sina familjer.
  • Vi vill jobba mer med att utveckla jordbruket för fattiga småbönder.
  • Vi vill visa att det går bygga hållbara hus som klarar översvämningar.
  • Vi vill utveckla ledarskapet i byarna och utbilda folk i katastrofhjälp och på så sätt stärka civilsamhället.

Dessa åtgärder leder till minskad undernäring, bättre hälsa och en bättre livskvalité.

Framtidsutsikterna ser ljusare ut för Lachan och hennes dotter

Lachan är 42 år och har under de senaste åren haft det svårt att försörja sig. Hennes make som var fiskare försvann under en storm för ett par år sedan. Då förlorade familjen sin huvudsakliga försörjning. För ett år sedan kom hon i kontakt med en självhjälpsgrupp WCB startat i en närliggande by. De fick reda på att hon kunde sy och väva. Gruppen ordnade så att hon kunde få tillgång till garn och hon syr nu mycket populära tyger som gör att hon kan investera i sig själv och sin familj. De har köpt grisar som hon planerar att sälja och hon har råd att skicka sin 13-åriga dotter till en bra skola. Framtidsutsikterna är ljusare nu när familjen har en robustare grund att bygga vidare på.

Insamlingsnummer 47135 · Ge för livet 67135

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.