Människor får stöd att klara klimatförändringar

47035 Människor får stöd att klara miljöförändringar

Varje år sker svåra naturkatastrofer i Asien på grund av klimatförändringar. De fattiga som bidrar minst med koldioxidutsläpp drabbas hårdast. Bönder tvingas se sina åkrar torka ut och skörden uteblir. Hus spolas bort och, människor och djur drunknar.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vi i EFK arbetar med miljö- och klimatprojekt i Nepal, Mongoliet, Kambodja, Bangladesh och Thailand. Våra projekt ger människor ökad kunskap om hur de kan klara av klimatförändringar. Genom programmet vill vi ge de allra fattigaste människorna möjligheter att påverka sin situation och att de ska få bättre levnadsvillkor.

47035 Människor får stöd att klara miljöförändringar

Berättelse från projektet

Tillsammans med våra lokala samarbetspartner arbetar EFK för att bygga välmående byar som klarar av att stå emot naturkatastrofer. Människor får tillgång till rent vatten och utbildas i vatten och sanitetsfrågor, träd planteras, skyddsmurar och latriner byggs och grödor tas fram som klarar av torka och översvämningar. Människor får också stöd till att utveckla försörjning.

Att plantera träd är något vi vill fortsätta med. Träd är bra på så många sätt. De är livsviktiga för miljön men ger också frukt, foder till djuren och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre och hindrar bördig jord från att spolas bort vid översvämningar.

Ett starkt civilt samhälle är en förutsättning för en positiv utveckling i Asien. Vi stärker därför myndigheter och civilsamhället samtidigt som vi bygger människors och gruppers kapacitet att påverka myndigheter att ta ansvar.

Svält och undernäring är ett stort problem. Vi vill därför jobba för att utveckla jordbruket för fattiga småbönder. Genom att använda tåliga näringsrika grödor och visa på ny teknik kan skördarna bli större och familjer sälja överskottet och investera i sin verksamhet och bli mindre sårbara. Vi vill även fortsätta att ge människor möjligheter till en inkomst. Nyckeln ur fattigdom är försörjning.

Insamlingsnummer 47035 · Ge för livet 67035

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.