Kunskap hjälper människor att utveckla byar

Krig och naturkatastrofer är en del av människors vardag i Afghanistan. Vart tionde barn dör innan de fyllt ett år och var tjugonde kvinna överlever inte sin första graviditet. Läskunnigheten är låg och det råder stor brist på rent vatten och näringsrik mat. I avlägsna byar i centrala Afghanistan bedriver vi i EFK detta utvecklingsprojekt tillsammans med vår samarbetspartner i landet. Syftet är att skapa självförsörjande byar och göra skillnad för människors hälsa och livskvalité.

Vad har vi uppnått i projektet

EFKs partnerorganisation undervisar kvinnor och män i grundläggande praktiska färdigheter som behövs för att förhindra förlossningsskador i så kallade BLISS-kurser. 69 kurser i 45 byar har hållits under 2019. Under vintern har patienter skjutsats med teamets snöskoter från avlägsna byar till sjukhuset på centralorten. Vi arbetar också med att ta fram rent vatten, bygga latriner, undervisa i hygienfrågor och att odla grönsaker och vete som klarar det mycket tuffa klimatet. Undernäring hos kvinnor och barn har varit ett stort problem men tack vare rent vatten och bättre tillgång till näringsrik mat så har barnen och kvinnorna i de byar vi jobbar blivit så mycket friskare.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fokusera mer på klimat- och miljöfrågorna för att skapa en långsiktig förändring. Andra viktiga aspekter är delaktighet i byarna så att alla får sin röst hörd och inkomstmöjligheter. Män och kvinnor får lära sig olika bristyrken. Kvinnor får möjlighet att lära sig läsa och skriva och det höjer deras självkänsla och hjälper hela familjer till ett bättre liv.

Vi vill också arbeta vidare med att få fram rent vatten, näringsrik mat och undervisa om trygga förlossningar och förebyggande hälsovård. Vi vill ge människor redskap att själva förbättra sin livssituation så att de går en ljusare och bättre framtid till mötes.

För mer information om BLISS, hör av dig till Lasse Nilsson nedan, så skickar han filmen Lifes first cry som skildrar hur detta arbete räddar liv på mammor och barn i de centrala delarna av Afghanistan. 

Tack vare ökad kunskap överlevde Annisas dotter förlossningen

Annisa berättar: ”Fem av mina barn har dött. De blev sjuka efter födseln och dog av stelkramp eller lunginflammation. Vi visste inte hur man håller saker rent och vi brukade bära tunga saker under graviditeten. Navelsträngen tvättade vi med svart jord och vi trodde att frukt och grönsaker var farligt för oss och barnet. Nu har vi lärt oss att många av komplikationerna skedde på grund av för lite näringsrik mat och dålig hygien. Under den senaste graviditeten åt jag fyra gånger om dagen. Den här gången födde jag på en ren plastduk med rena händer och rent snöre för navelsträngen. Vi rengjorde allt och jag födde en liten flicka och jag är så lycklig.”

Insamlingsnummer 48332 · Ge för livet 68332

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.