Barns rätt till skolgång

Hundratals föräldralösa barn i Centralafrikanska republiken går i skolan tack vare stöd från Evangeliska Frikyrkans Barnhjälpenprojekt. Genom skolgången ges de förbättrade förutsättningar i livet.

Inbördeskriget i RCA innebar att stora delar av de offentliga skolorna föll samman. Många barn förlorade också sina föräldrar till följd av striderna. I stort sett varje familj i RCA har föräldralösa barn boende hos sig. Trots att det finns skolor är det inte säkert att barnen får skolgång eftersom många fosterföräldrar inte kan sätta barnen i skolan av olika anledningar. Detta projekt innebär att omkring 400 föräldralösa barn får möjlighet till en bättre framtid genom att de får gå i skolan. EFK står för skolavgifter, och till viss del mat och lärarlöner. Stöd i form av mat, kläder och skolgång går också till familjer i Carnot och Bangui som tagit sig an ett stort antal gatubarn.

Ansvariga för projektet följer kontinuerligt upp familjerna, besöker dem och undersöker deras familjeförhållanden.

Stöd projektet genom att bli fadder i Barnhjälpen.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anton Carlsson
Landansvarig för missionsarbetet i Centralafrikanska republiken.


anton.carlsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45250
Insamlingsbehov: 152 000 kr

Insamlat: 157 450 kr Kvar att samla in: 0 kr