Samarbetskyrka rustas för svåra utmaningar

EFKs samarbetskyrka Eglise Evangéligue Baptiste (EEB) är en självständig kyrka med omkring 70 000 medlemmar. EFK har gjort stora insatser för att förbättra kyrkans administrativa och organisatoriska arbete.

Centralafrikanska republiken är ett land där staten själv inte tar mycket ansvar för befolkningen vilket manat EFKs samarbetskyrka EEB och dess sociala organisation Action pour le Développement Intégral des Humains (ADIH) att genom olika verksamheter och projekt möta behov hos centralafrikanerna när det gäller både utbildning, hälsa, fattigdomsbekämpning samt andlig utveckling. Därmed driver EEB och ADIH bland annat grundskolor, bibelskolor, sjuksköterskeutbildning, sjukhus, kliniker, projekt för mänskliga rättigheter, mikrokreditsprojekt och mycket mer. För att kunna genomföra varje skollektion, predikan och operation behövs en väl fungerande organisation. EFK har gjort stora insatser för att förbättra kyrkans administrativa arbete och stödja i ekonomisk styrning, ledarskap och organisationsutveckling. Utan stödet till samarbetskyrkan skulle centralafrikanernas behov inte tillgodoses i samma omfattning. EFK ger bidrag till resor till konferenser och andra mötesplatser inom EEB, eftersom dålig infrastruktur gör det kostsamt att mötas. 

EFK ger även delunderhåll för en ungdomssekreterare och hans resor till församlingar. Enligt Utrikespolitiska Institutet är 61 % av landets befolkning under 25 år (2015). Det innebär också att det i EEBs lokala församlingar finns många ungdomar och det är en utmaning för församlingarna att vara en relevant kyrka för unga människor, se dem och möta deras frågeställningar. Jeunesse de l’Église Baptiste (JEB) heter EEBs ungdomsrörelse som samlar över 20 000 barn och unga vuxna. Ungdomssekreteraren anordnar träningar och läger samt besöker församlingarna runt om i provinserna. Exempel på teman som tas upp är ”Guds beskydd”. Ett relevant ämne för ungdomar som lever i ett land som under alltför många år präglats av oroligheter, statskupper och vägbanditer.

EEB bedriver evangelisationsarbete bland minoritetsfolket Bayaka. Tre evangelister är anställda för att besöka byar för evangelisation och bibelundervisning. Träningar arrangeras även regelbundet för evangelister bland bayakas och deras fruar samt för byledarna. Evangelisationsarbete bland nomadbefolkningen Fulbe bedrivs på två platser i landet och man driver även två grundskolor för Fulbebarn. På grund av det senaste årets oroligheter i landet har majoriteten av Fulbe-befolkningen flytt till framför allt Kamerun. Till följd av detta har EEB beslutat att göra ett uppehåll i arbetet för att utvärdera och sedan undersöka hur man kan fortsätta på ett nytt sätt.

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanjlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anton Carlsson
Landansvarig för missionsarbetet i Centralafrikanska republiken.


anton.carlsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45240
Insamlingsbehov: 748 000 kr

Insamlat: 404 145 kr Kvar att samla in: 343 855 kr