Utbildning och mikrolån ger familjer försörjning

En stor del av Centralafrikanska republikens befolkning lever under fattigdomsgränsen. EFK är genom samarbetskyrkan Eglise Evangéligue Baptiste (EEB) med och bekämpar fattigdomen på olika nivåer. Tack vare projektet har minoritetsfolks förhållanden förbättrats, kvinnor har startat fungerande företag och barn har fått chans till skolgång.

Omkring 60 procent av befolkningen i Centralafrikanska republiken lever i fattigdom. Ett av EFKs fokusområden är att bekämpa fattigdomen i landet, därför stödjer man arbete bland de mest utsatta.

Mikrolån till kvinnor

Genom mikrolån får kvinnor låna små summor pengar för att starta en inkomstbringande verksamhet. Alla som vill delta måste lämna in en projektidé till en kommitté som bedömer om den är realistisk. De som godkänns får lära sig att sköta en inkomstgenererande aktivitet. Flera av kvinnorna som deltar har visat på goda resultat och har till följd av projektet fått förbättrade levnadsförhållanden.

Bayaka

Bayaka är en utsatt minoritetsgrupp som får utstå förtryck från den omgivande befolkningen. Genom en kvinnogrupp, träning i jordbruk och odling, utbildning i grundläggande hälsovård och nutrition så har bayakafolkets levnadsförhållanden förbättrats. Genom samverkande projekt med stöd från både Sverige och andra organisationer söker EEBs organisation ADIH ett helhetsperspektiv för utveckling i området. Man har genom detta bland annat startat tre skolor genom vilka drygt 300 barn fått nya förutsättningar till en bra start i livet. Målet med arbetet är att Bayakafolket är självförsörjande och inte längre utnyttjas av den omgivande befolkningen.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anton Carlsson
Landansvarig för missionsarbetet i Centralafrikanska republiken.


anton.carlsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45243
Insamlingsbehov: 587 000 kr

Insamlat: 309 795 kr Kvar att samla in: 277 205 kr