Sjukhus och kliniker räddar liv

Akutsjukvård, mödravård, medicin och kirurgi räddar liv i Centralafrikanska republiken. EFK stöttar direkt sjukvård genom sjukhuset i Gamboula, och kliniker i bland annat Nola, Doaka, Carnot och Bayanga samt en tandklinik i Berberati.

Sjukvården i Centralafrikanska republiken är svårt eftersatt. Flera års militär och politisk kris i landet har lett till en stor mängd internflyktingar, försämrad infrastruktur, stor penningbrist i hushållen och dessutom ett eftersatt jordbruk. Konsekvenserna finns att se i rapporter om många som lider av undernäring, inte minst barn. Dessutom leder de ekonomiska svårigheterna och det faktum att många potentiella patienter flytt från landet till ett bristande patientunderlag och därmed ekonomiska svårigheter för sjukhuset och klinikerna som EFKs partnerorganisation ADIH (Action pour le Développement Intégral des Humains) driver. Dessa privata vårdinrättningar är viktiga i dessa delar av landet där statliga vårdinstanser fungerar undermåligt.

I projektet ingår också insatser för att höja kompetensen på sjukhuset i Gamboula och de olika klinikerna ute i landet. Vid sjukhuset i Gamboula finns förutom medicin-, mödravård-, tbc- och kirurgavdelning också en enhet för svårt undernärda barn. Ekonomiskt stöd går till hälsovårdsprojekt och medicin vid sjukhuset. Vid enheten för undernärda barn utbildar man även föräldrar i hur de bäst kan vårda sina barn och lär ut rätt kosthållning för att förebygga undernäring.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anton Carlsson
Landansvarig för missionsarbetet i Centralafrikanska republiken.


anton.carlsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45241
Insamlingsbehov: 722 000 kr

Insamlat: 581 510 kr Kvar att samla in: 140 490 kr