Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Ellen

Arbetar med församlingsgrundande insatser.


administration@scaninteract.org

Emma

Arbetar bland nomader i regionen samt med personer med funktionsnedsättning


administration@scaninteract.org

Eva-Lena Hellmark

Arbetar förebyggande mot människohandel i Aten.


administration@scaninteract.org

Fabio Guimaraes

Ansvarar för EFKs arbete i Swaziland. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


fabioguima12@hotmail.com

Ferro Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


ferro.mehmedovic@efk.se

Fredrik

Regionledare på 40 %


administration@scaninteract.org

Gylka Guimaraes

Ansvarar för EFKs arbete i Swaziland. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


gylkanglucas@hotmail.com

Hanne Carlsson

Ansvarar för EFKs samarbetspartners i Balkan och arbetar bland annat med att förbättra romers situation i Serbien.


hanne.carlsson@efk.se

Helen

Regionledare för Europa/Mellanöstern


administration@scaninteract.org

Henrik

Arbetar med församlingsgrundande arbete i Nordafrika.


administration@scaninteract.org