Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Cahtrine Nygren

Programledare Sverigeprogrammet - Församlingsgrundande.

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se

Christian

Leder ett nätverk som arbetar för att nå onådda folk i Centralasien.


Christian Carlsson

Arbetar med företagande, entreprenörskap och socialt arbete


christian.carlsson@efk.se

Christina

Arbetar med administrativa uppgifter inom nätverket ”Set my People Free” och är resurs- och kontaktperson för EFKs partners och projekt i Egypten som rör flyktingfrågor.


administration@scaninteract.org

Cindy

Arbetar med träning av husförsamlingsledare.


administration@scaninteract.org

Daniel Anderälv

Vaktmästare för Torp/Götabro


Daniel Råsberg

Arbetar med flyktingfrågan i regionen samt har ansvar för EFKs partner i Balkan.


daniel.rasberg@efk.se

Daniel Råsberg

Rådgivare i integrations- och flyktingfrågor med särskilt fokus på EUMENA, 50%

073-814 40 23

daniel.rasberg@efk.se

David

Arbetar med IT och logistik för en av EFKs partnera i Nordafrika.


administration@scaninteract.org

David Gelinder

Strategisk kommunikatör 20 %
019-16 76 16
070-109 34 32

david.gelinder@efk.se