Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Daniel Råsberg

Arbetar med flyktingfrågan i regionen samt har ansvar för EFKs partner i Balkan. Tjänstledig under 2018.


daniel.rasberg@efk.se

David

Arbetar med IT och logistik för en av EFKs partnera i Nordafrika.


administration@scaninteract.org

Ellen

Arbetar med församlingsgrundande insatser.


administration@scaninteract.org

Emma

Arbetar bland nomader i regionen samt med personer med funktionsnedsättning


administration@scaninteract.org

Eva-Lena Hellmark

Arbetar förebyggande mot människohandel i Aten.


administration@scaninteract.org

Evert Kullberg

Arbetar med pionjärarbete i Ogane med EFK partner Japan Evangelical Church of Christ (JECC).


evert.kullberg@efk.se

Fabio Guimaraes

Ansvarar för EFKs arbete i Swaziland. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


fabioguima12@hotmail.com

Ferro Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


ferro.mehmedovic@efk.se

Fredrik

Regionledare på 40 %


administration@scaninteract.org

Gylka Guimaraes

Ansvarar för EFKs arbete i Swaziland. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


gylkanglucas@hotmail.com