Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Christian Carlsson

Arbetar med företagande, entreprenörskap och socialt arbete


christian.carlsson@efk.se

Christina

Arbetar med administrativa uppgifter inom nätverket ”Set my People Free” och är resurs- och kontaktperson för EFKs partners och projekt i Egypten som rör flyktingfrågor.


administration@scaninteract.org

Cindy

Arbetar med träning av husförsamlingsledare.


administration@scaninteract.org

Daniel Råsberg

Arbetar med flyktingfrågan i regionen samt har ansvar för EFKs partner i Balkan.


daniel.rasberg@efk.se

David

Arbetar med IT och logistik för en av EFKs partnera i Nordafrika.


administration@scaninteract.org

Ellen

Arbetar med församlingsgrundande insatser.


administration@scaninteract.org

Emelia

Arbetar mot människohandel i regionen.


administration@scaninteract.org

Emma

Arbetar bland nomader i regionen samt med personer med funktionsnedsättning


administration@scaninteract.org

Eva-Lena

Arbetar mot människohandel i regionen och med församlingsbyggande


administration@scaninteract.org

Evert Kullberg

Arbetar med pionjärarbete i Ogane med EFK partner Japan Evangelical Church of Christ (JECC).


evert.kullberg@efk.se