Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Jan-Erik

Arbetar med rapportering och uppföljning av SIDA-projekt inom regionen (anti-trafficking, barns rätt och religionsfrihet) samt stöd till vår partner i Sudan.


administration@scaninteract.org

Johan Carlsén

Arbetar med församlingsplantering i Spanien.


johan.carlsen@efk.se

Jonatan

Regionledare för region Europa/Mellanöstern med land-, projekt- och personalansvar.


administration@scaninteract.org

Judith Korsgren

Arbetar med församlingsplantering i södra Paraguay i samarbete med den lokala partern CIBB. Arbetar även med sociala insatser i samband med församlingsplanteringen.


judith.korsgren@efk.se

Kamal

Leder och utvecklar nätverket ”Set my People Free” som verkar för religionsfrihetsfrågor.


administration@scaninteract.org

Kaori Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Kea Arnlund

Arbetar med byutveckling i norra Kenya.


arnkea@gmail.com

Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


kent@gospelhouse.jp

L Jonsson

Arbetar med socialt arbete bland utsatta minoritetsbefolkningar i norra Brasilien.


anna-maria.jonsson@efk.se

Leif Litsgård

Leder Focus on Africa


litsgard@telia.com