Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

L Jonsson

Arbetar med socialt arbete bland utsatta minoritetsbefolkningar i norra Brasilien.


anna-maria.jonsson@efk.se

Leif Litsgård

Leder Focus on Africa


litsgard@telia.com

Linnéa Åberg

Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

M Jonsson

Arbetar med socialt arbete bland utsatta minoritetsbefolkningar i norra Brasilien.


anna-maria.jonsson@efk.se

Maria Finnevidsson

Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Martine

Församlingsutveckling med fokus på att nå muslimer. Bygger upp ett nytt arbete för att hjälpa kvinnor i prostitution.


administration@scaninteract.org

Mats Frändå

Arbetar med projektledning och teknikutveckling på SAT-7, som producerar och sänder TV i mellanöstern


matsfraendaa@sat7.org

Mattias Lindsmyr

Arbetar med församlingsbyggande och hållbar försörjning i Swaziland och regionen.


mattias.lindsmyr@efk.se

Monica Woodhouse

Verksamhetsledare för arbetet vid Place of Restoration/Give a child a family.


monica.woodhouse@efk.se

Petra Lindsmyr

Arbetar med Barns rättigheter och hållbar försörjning i regionen.


petra.lindsmyr@efk.se