Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Evert Kullberg

Arbetar med pionjärarbete i Ogane med EFK partner Japan Evangelical Church of Christ (JECC).


evert.kullberg@efk.se

Fabio Guimaraes

Ansvarar för EFKs arbete i Swaziland. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


fabioguima12@hotmail.com

Ferro Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


ferro.mehmedovic@efk.se

Fredrik

Arbetar med församlingsutveckling, träning i att nå muslimer samt har ansvar för arbetet i västra delen av regionen


administration@scaninteract.org

Fredrik Wenell

Ledarutvecklare för frågor som rör barn och unga på Sverigeprogrammet (25%)


fredrik.wenell@efk.se

Gylka Guimaraes

Ansvarar för EFKs arbete i Swaziland. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


gylkanglucas@hotmail.com

Göran Didriksson

Personalekonom 50 %


goran.didriksson@efk.se

Hanna Ciszuk-Hägerman

Projektledare: Flykting och integration (sjukskriven)


Hanne Carlsson

Arbetar med våra partners med att bland annat förbättra romers situation


hanne.carlsson@efk.se

Hans Lindstrand

Verksamhetschef för EFKs insamlingsenhet

070-524 38 75

hans.lindstrand@efk.se