Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Kamal

Leder och utvecklar nätverket ”Set my People Free” som verkar för religionsfrihetsfrågor.


administration@scaninteract.org

Kaori Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Karl-Johan Jonsson
karl-johan.jonsson@efk.se

Kea Arnlund

Arbetar med byutveckling i norra Kenya.


arnkea@gmail.com

Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


kent@gospelhouse.jp

L Jonsson

Arbetar med socialt arbete bland utsatta minoritetsbefolkningar i norra Brasilien.


anna-maria.jonsson@efk.se

Leif Litsgård

Leder Focus on Africa


litsgard@telia.com

Linda Brandes

Barnmorska på Healthy Mom & Baby Clinic i Jeffrey's Bays community (kåkstad).


skutt79@hotmail.com

Linnéa Åberg

Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

M Jonsson

Arbetar med socialt arbete bland utsatta minoritetsbefolkningar i norra Brasilien.


anna-maria.jonsson@efk.se