Aneby Baptistförsamling

Postadress:
Korskyrkan
Kapellgatan 10

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "Korskyrkan",
      "addressMain": "Kapellgatan 10",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "57833",
      "city": "Aneby",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Aneby",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Kapellgatan 10",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "57833",
      "city": "Aneby",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Aneby",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [],
  "id": "13748",
  "name": "Aneby Baptistförsamling",
  "identityNumber": "168265000052",
  "emails": [
    {
      "address": "info@anebykors.se",
      "type": "email_work"
    },
    {
      "address": "kontakt@anebykors.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.anebykors.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Aneby",
    "county": "Jönköping",
    "country": "Sverige",
    "address1": "Korskyrkan",
    "address2": "Kapellgatan 10",
    "address3": "",
    "postalCode": "57833",
    "latitude": 57.838022,
    "longitude": 14.808188
  },
  "coordinates": {
    "city": "Aneby",
    "county": "Jönköping",
    "country": "Sverige",
    "address1": "Korskyrkan",
    "address2": "Kapellgatan 10",
    "address3": "",
    "postalCode": "57833",
    "latitude": 57.838022,
    "longitude": 14.808188
  },
  "namn": "Aneby Baptistförsamling",
  "ort": "Aneby",
  "postadr1": "Korskyrkan",
  "postadr2": "Kapellgatan 10",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "",
  "epost": "info@anebykors.se",
  "webb": "www.anebykors.se",
  "lan": "Jönköping",
  "longitude": 14.808188,
  "latitude": 57.838022
}

Aneby Baptistförsamling

Ingress