Betelförsamlingen Klädesholmen

Postadress:
Strandgatan 35
0304-67 30 73

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Strandgatan 35",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "47151",
      "city": "Klädesholmen",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Klädesholmen",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "Margareta Gustavsson",
      "addressMain": "Bäckeviksvägen 13",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "47142",
      "city": "Rönnäng",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Rönnäng",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "0304-67 30 73",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13902",
  "name": "Betelförsamlingen Klädesholmen",
  "identityNumber": "168533002344",
  "emails": [
    {
      "address": "info@betelkladesholmen.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.betelkladesholmen.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Klädesholmen",
    "county": "Västra Götaland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Strandgatan 35",
    "address3": "",
    "postalCode": "47151",
    "latitude": 57.946956,
    "longitude": 11.543701
  },
  "coordinates": {
    "city": "Klädesholmen",
    "county": "Västra Götaland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Strandgatan 35",
    "address3": "",
    "postalCode": "47151",
    "latitude": 57.946956,
    "longitude": 11.543701
  },
  "namn": "Betelförsamlingen Klädesholmen",
  "ort": "Klädesholmen",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Strandgatan 35",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "0304-67 30 73",
  "epost": "info@betelkladesholmen.se",
  "webb": "www.betelkladesholmen.se",
  "lan": "Västra Götaland",
  "longitude": 11.543701,
  "latitude": 57.946956
}

Betelförsamlingen Klädesholmen

Ingress