Brickebergskyrkans församling

Postadress:
Åstadalsvägen 2
019-33 08 72

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Åstadalsvägen 2",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "70221",
      "city": "Örebro",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Örebro",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Åstadalsvägen 2",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "70221",
      "city": "Örebro",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Örebro",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "019-33 08 72",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13965",
  "name": "Brickebergskyrkans församling",
  "identityNumber": "168750005491",
  "emails": [
    {
      "address": "exp@brickebergskyrkan.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.brickebergskyrkan.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Örebro",
    "county": "Örebro",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Åstadalsvägen 2",
    "address3": "",
    "postalCode": "70221",
    "latitude": 59.2526,
    "longitude": 15.242122
  },
  "coordinates": {
    "city": "Örebro",
    "county": "Örebro",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Åstadalsvägen 2",
    "address3": "",
    "postalCode": "70221",
    "latitude": 59.2526,
    "longitude": 15.242122
  },
  "namn": "Brickebergskyrkans församling",
  "ort": "Örebro",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Åstadalsvägen 2",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "019-33 08 72",
  "epost": "exp@brickebergskyrkan.se",
  "webb": "www.brickebergskyrkan.se",
  "lan": "Örebro",
  "longitude": 15.242122,
  "latitude": 59.2526
}

Brickebergskyrkans församling

Ingress