Brokyrkan i Borås

Postadress:
Våglängdsgatan 5
070-588 45 88

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Våglängdsgatan 5",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "50741",
      "city": "Borås",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Borås",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Våglängdsgatan 5",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "50741",
      "city": "Borås",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Borås",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "070-588 45 88",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13905",
  "name": "Brokyrkan i Borås",
  "identityNumber": "162520043551",
  "emails": [
    {
      "address": "info@brokyrkan.nu",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.brokyrkan.nu",
  "_coordinates": {
    "city": "Borås",
    "county": "Västra Götaland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Våglängdsgatan 5",
    "address3": "",
    "postalCode": "50741",
    "latitude": 57.730405,
    "longitude": 12.979446
  },
  "coordinates": {
    "city": "Borås",
    "county": "Västra Götaland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Våglängdsgatan 5",
    "address3": "",
    "postalCode": "50741",
    "latitude": 57.730405,
    "longitude": 12.979446
  },
  "namn": "Brokyrkan i Borås",
  "ort": "Borås",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Våglängdsgatan 5",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "070-588 45 88",
  "epost": "info@brokyrkan.nu",
  "webb": "www.brokyrkan.nu",
  "lan": "Västra Götaland",
  "longitude": 12.979446,
  "latitude": 57.730405
}

Brokyrkan i Borås

Ingress