Brunnskyrkans församling

Postadress:
Brunnshusgatan 5
0611-127 46

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Brunnshusgatan 5",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "87131",
      "city": "Härnösand",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Härnösand",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Brunnshusgatan 5",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "87131",
      "city": "Härnösand",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Härnösand",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "0611-127 46",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13878",
  "name": "Brunnskyrkans församling",
  "identityNumber": "",
  "emails": [
    {
      "address": "info@brunnskyrkan.nu",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.brunnskyrkan.nu",
  "_coordinates": {
    "city": "Härnösand",
    "county": "Västernorrland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Brunnshusgatan 5",
    "address3": "",
    "postalCode": "87131",
    "latitude": 62.632777,
    "longitude": 17.944747
  },
  "coordinates": {
    "city": "Härnösand",
    "county": "Västernorrland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Brunnshusgatan 5",
    "address3": "",
    "postalCode": "87131",
    "latitude": 62.632777,
    "longitude": 17.944747
  },
  "namn": "Brunnskyrkans församling",
  "ort": "Härnösand",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Brunnshusgatan 5",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "0611-127 46",
  "epost": "info@brunnskyrkan.nu",
  "webb": "www.brunnskyrkan.nu",
  "lan": "Västernorrland",
  "longitude": 17.944747,
  "latitude": 62.632777
}

Brunnskyrkans församling

Ingress