Citykyrkans församling i Linköping

Postadress:
S:t Larsgatan 19
076-031 54 40

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "S:t Larsgatan 19",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "58224",
      "city": "Linköping",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Linköping",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "S:t Larsgatan 19",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "58224",
      "city": "Linköping",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Linköping",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "076-031 54 40",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13988",
  "name": "Citykyrkans församling i Linköping",
  "identityNumber": "168220003696",
  "emails": [
    {
      "address": "lotta@citykyrkan.nu",
      "type": "email_work"
    },
    {
      "address": "info@citykyrkan.nu",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.citykyrkan.nu",
  "_coordinates": {
    "city": "Linköping",
    "county": "Östergötland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "S:t Larsgatan 19",
    "address3": "",
    "postalCode": "58224",
    "latitude": 58.412719,
    "longitude": 15.624481
  },
  "coordinates": {
    "city": "Linköping",
    "county": "Östergötland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "S:t Larsgatan 19",
    "address3": "",
    "postalCode": "58224",
    "latitude": 58.412719,
    "longitude": 15.624481
  },
  "namn": "Citykyrkans församling i Linköping",
  "ort": "Linköping",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "S:t Larsgatan 19",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "076-031 54 40",
  "epost": "lotta@citykyrkan.nu",
  "webb": "www.citykyrkan.nu",
  "lan": "Östergötland",
  "longitude": 15.624481,
  "latitude": 58.412719
}

Citykyrkans församling i Linköping

Ingress