Elimkyrkan Skövde Baptistförsamling

Postadress:
Badhusgatan 27
079-341 29 51

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Badhusgatan 27",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "54131",
      "city": "Skövde",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Skövde",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "Katarina Cederqvist",
      "addressMain": "Häggvägen 17",
      "addressExtra": "katarina.cederqvist@elimkyrkanskovde.se",
      "postalCode": "541 48",
      "city": "Skövde",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Skövde",
      "type": "address_invoice"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Badhusgatan 27",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "54131",
      "city": "Skövde",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Skövde",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "079-341 29 51",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13922",
  "name": "Elimkyrkan Skövde Baptistförsamling",
  "identityNumber": "168666002301",
  "emails": [
    {
      "address": "kontakt@elimkyrkanskovde.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.elimkyrkanskovde.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Skövde",
    "county": "Västra Götaland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Badhusgatan 27",
    "address3": "",
    "postalCode": "54131",
    "latitude": 58.38792,
    "longitude": 13.841994
  },
  "coordinates": {
    "city": "Skövde",
    "county": "Västra Götaland",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Badhusgatan 27",
    "address3": "",
    "postalCode": "54131",
    "latitude": 58.38792,
    "longitude": 13.841994
  },
  "namn": "Elimkyrkan Skövde Baptistförsamling",
  "ort": "Skövde",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Badhusgatan 27",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "079-341 29 51",
  "epost": "kontakt@elimkyrkanskovde.se",
  "webb": "www.elimkyrkanskovde.se",
  "lan": "Västra Götaland",
  "longitude": 13.841994,
  "latitude": 58.38792
}

Elimkyrkan Skövde Baptistförsamling

Ingress